Finansforetak, regnskap1. kvartal 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Arkiv for Finansforetak, regnskap - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
22. mai 2008 1. kvartal 2008 Svak start på 2008 for bankene
22. februar 2008 4. kvartal 2007 Nytt rekordår for bankene
23. november 2007 3. kvartal 2007 Kraftig økning i bankenes rentenetto
24. august 2007 2. kvartal 2007 Godt kvartal for bankene
25. mai 2007 1. kvartal 2007 Fortsatt gode resultater i bankene
2. mars 2007 4. kvartal 2006 Rekordår for bankene