121571_tabell_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
121571_tabell
statistikk
2013-11-15T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Finansforetak, regnskap3. kvartal 2013

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold