121848_tabell_136525_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
121848_tabell_136525
statistikk
2013-09-03T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Finansforetak, regnskap2. kvartal 2013

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Utvalgte resultatposter. Millioner kroner (akkumulert)
2. kvartal 20132. kvartal 2012
Banker
Netto renteinntekter26 72626 728
Tap på utlån2 6462 182
Resultat før skatt20 09520 114
Kredittforetak
Netto renteinntekter8 8155 922
Tap på utlån9996
Resultat før skatt-142-9 915