Renter i banker og andre finansforetak4. kvartal 2012

Innhold

Arkiv for Renter i banker og andre finansforetak - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
23. februar 2011 4. kvartal 2010 Lavere renter på utlån til foretak
24. november 2010 3. kvartal 2010 Fortsatt økte renter selv om NIBOR falt
25. august 2010 2. kvartal 2010 Utlånsrentene økte mindre enn NIBOR
26. mai 2010 1. kvartal 2010 Rentene på vei oppover
24. februar 2010 4. kvartal 2009 Høy men avtagende utlånsmargin
25. november 2009 3. kvartal 2009 Utlånsrentene nær bunnen
26. august 2009 2. kvartal 2009 Økte rentemarginer og synkende renter
20. mai 2009 1. kvartal 2009 Rekordnedgang i bankenes renter
25. februar 2009 4. kvartal 2008 Høyeste rentemargin på fire år
27. november 2008 3. kvartal 2008 Negative utlånsmarginer i bankene
28. august 2008 2. kvartal 2008 Stor økning i bankenes rentemargin
29. mai 2008 1. kvartal 2008 Bankrentene økte mer enn styringsrenten
28. februar 2008 4. kvartal 2007 Økte renter og rentemarginer i bankene
30. november 2007 3. kvartal 2007 Bankrentene økte mindre enn pengemarkedsrenten
31. august 2007 2. kvartal 2007 Bankenes rentemargin øker