168449_tabell_200312_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
168449_tabell_200312
statistikk
2014-10-13T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Finansforetak, balanseraugust 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Finansieringsselskap. Balanse. Millioner kroner
August 2014Juli 2014Juni 2014Mai 2014April 2014Mars 2014Februar 2014Januar 2014Desember 2013November 2013Oktober 2013September 2013August 2013
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker0087....59....72....139..
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner008 178....6 007....6 042....5 522..
Utlån til og fordringer på kunder00128 523....124 626....121 229....118 569..
Sertifikater og obligasjoner00......................
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.00645....640....720....587..
Finansielle derivater00346....305....388....218..
Immaterielle eiendeler001 537....1 096....1 054....979..
Varige driftsmidler00218....142....112....135..
Andre eiendeler004 271....4 269....3 281....3 780..
Sum eiendeler00143 804....137 143....132 896....129 928..
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner00......................
Innskudd fra kunder00......................
Sertifikat- og obligasjonsgjeld00420....420....250....100..
Andre lån00111 413....106 173....104 779....102 126..
Finansielle derivater0018....62....17....16..
Annen gjeld0012 641....12 523....10 272....10 935..
Ansvarlig lånekapital001 926....1 926....1 936....1 836..
Sum gjeld00126 418....121 104....117 253....115 013..
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital004 177....4 002....3 821....3 869..
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)002 926....2 628....2 357....2 401..
Opptjent egenkapital008 659....8 786....6 864....6 720..
Ufordelt resultat001 624....623....2 601....1 926..
Sum egenkapital0017 386....16 039....15 643....14 916..
 
Sum gjeld og egenkapital00143 804....137 143....132 896....129 928..