168449_tabell_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
168449_tabell
statistikk
2014-10-13T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Finansforetak, balanseraugust 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosentfullscreen-iconBalanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosentexcel-iconBalanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosentcsv-iconBalanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Tabell 2Banker. Balanse. Millioner kronerfullscreen-iconBanker. Balanse. Millioner kronerexcel-iconBanker. Balanse. Millioner kronercsv-iconBanker. Balanse. Millioner kroner
Tabell 3Finansieringsselskap. Balanse. Millioner kronerfullscreen-iconFinansieringsselskap. Balanse. Millioner kronerexcel-iconFinansieringsselskap. Balanse. Millioner kronercsv-iconFinansieringsselskap. Balanse. Millioner kroner
Tabell 4Kredittforetak. Balanse. Millioner kronerfullscreen-iconKredittforetak. Balanse. Millioner kronerexcel-iconKredittforetak. Balanse. Millioner kronercsv-iconKredittforetak. Balanse. Millioner kroner
Tabell 5Statlige låneinstitutt. Balanse. Millioner kronerfullscreen-iconStatlige låneinstitutt. Balanse. Millioner kronerexcel-iconStatlige låneinstitutt. Balanse. Millioner kronercsv-iconStatlige låneinstitutt. Balanse. Millioner kroner
Tabell 6Banker. Utlån etter låntakersektor. Millioner kronerfullscreen-iconBanker. Utlån etter låntakersektor. Millioner kronerexcel-iconBanker. Utlån etter låntakersektor. Millioner kronercsv-iconBanker. Utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
Tabell 7Finansieringsselskap. Utlån etter låntakersektor. Millioner kronerfullscreen-iconFinansieringsselskap. Utlån etter låntakersektor. Millioner kronerexcel-iconFinansieringsselskap. Utlån etter låntakersektor. Millioner kronercsv-iconFinansieringsselskap. Utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
Tabell 8Kredittforetak. Utlån etter låntakersektor. Millioner kronerfullscreen-iconKredittforetak. Utlån etter låntakersektor. Millioner kronerexcel-iconKredittforetak. Utlån etter låntakersektor. Millioner kronercsv-iconKredittforetak. Utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
Tabell 9Statlige låneinstitutt. Utlån etter låntakersektor. Millioner kronerfullscreen-iconStatlige låneinstitutt. Utlån etter låntakersektor. Millioner kronerexcel-iconStatlige låneinstitutt. Utlån etter låntakersektor. Millioner kronercsv-iconStatlige låneinstitutt. Utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
Tabell 10Banker. Utlån etter utlånstype. Millioner kronerfullscreen-iconBanker. Utlån etter utlånstype. Millioner kronerexcel-iconBanker. Utlån etter utlånstype. Millioner kronercsv-iconBanker. Utlån etter utlånstype. Millioner kroner
Tabell 11Finansieringsselskap. Utlån etter utlånstype. Millioner kronerfullscreen-iconFinansieringsselskap. Utlån etter utlånstype. Millioner kronerexcel-iconFinansieringsselskap. Utlån etter utlånstype. Millioner kronercsv-iconFinansieringsselskap. Utlån etter utlånstype. Millioner kroner
Tabell 12Kredittforetak. Utlån etter utlånstype. Millioner kronerfullscreen-iconKredittforetak. Utlån etter utlånstype. Millioner kronerexcel-iconKredittforetak. Utlån etter utlånstype. Millioner kronercsv-iconKredittforetak. Utlån etter utlånstype. Millioner kroner
Tabell 13Statlige låneinstitutt. Utlån etter utlånstype. Millioner kronerfullscreen-iconStatlige låneinstitutt. Utlån etter utlånstype. Millioner kronerexcel-iconStatlige låneinstitutt. Utlån etter utlånstype. Millioner kronercsv-iconStatlige låneinstitutt. Utlån etter utlånstype. Millioner kroner
Tabell 14Banker. Utlån etter låntakernæring. Millioner kronerfullscreen-iconBanker. Utlån etter låntakernæring. Millioner kronerexcel-iconBanker. Utlån etter låntakernæring. Millioner kronercsv-iconBanker. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner
Tabell 15Finansieringsselskap. Utlån etter låntakernæring. Millioner kronerfullscreen-iconFinansieringsselskap. Utlån etter låntakernæring. Millioner kronerexcel-iconFinansieringsselskap. Utlån etter låntakernæring. Millioner kronercsv-iconFinansieringsselskap. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner
Tabell 16Kredittforetak. Utlån etter låntakernæring. Millioner kronerfullscreen-iconKredittforetak. Utlån etter låntakernæring. Millioner kronerexcel-iconKredittforetak. Utlån etter låntakernæring. Millioner kronercsv-iconKredittforetak. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner
Tabell 17Statlige låneinstitutt. Utlån etter låntakernæring. Millioner kronerfullscreen-iconStatlige låneinstitutt. Utlån etter låntakernæring. Millioner kronerexcel-iconStatlige låneinstitutt. Utlån etter låntakernæring. Millioner kronercsv-iconStatlige låneinstitutt. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner
Tabell 18Banker. Innskudd etter innskytersektor. Millioner kronerfullscreen-iconBanker. Innskudd etter innskytersektor. Millioner kronerexcel-iconBanker. Innskudd etter innskytersektor. Millioner kronercsv-iconBanker. Innskudd etter innskytersektor. Millioner kroner
Tabell 19Banker. Innskudd etter innskytersektor og innskuddstype. Millioner kronerfullscreen-iconBanker. Innskudd etter innskytersektor og innskuddstype. Millioner kronerexcel-iconBanker. Innskudd etter innskytersektor og innskuddstype. Millioner kronercsv-iconBanker. Innskudd etter innskytersektor og innskuddstype. Millioner kroner
Tabell 20Banker. Innskudd etter innskyternæring. Millioner kronerfullscreen-iconBanker. Innskudd etter innskyternæring. Millioner kronerexcel-iconBanker. Innskudd etter innskyternæring. Millioner kronercsv-iconBanker. Innskudd etter innskyternæring. Millioner kroner
Tabell 21Banker. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter sektor. Millioner kronerfullscreen-iconBanker. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter sektor. Millioner kronerexcel-iconBanker. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter sektor. Millioner kronercsv-iconBanker. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter sektor. Millioner kroner
Tabell 22Banker. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter sektor. Millioner kronerfullscreen-iconBanker. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter sektor. Millioner kronerexcel-iconBanker. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter sektor. Millioner kronercsv-iconBanker. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter sektor. Millioner kroner

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken