54119_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
54119
Fortsatt økning i pengemengdeveksten
statistikk
2011-06-29T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengden M2mai 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt økning i pengemengdeveksten

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var på hele 10,1 prosent fram til utgangen av mai, opp fra 8,9 prosent måneden før. Det er den høyeste veksten siden mai 2008.

Vekst i pengemengden

Den totale pengemengden var 1 663 milliarder kroner ved utgangen av mai, opp fra 1 652 milliarder kroner ved utgangen av april.

Sterk økning i veksten for ikke-finansielle foretak

Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 554 milliarder kroner ved utgangen av mai, opp fra 544 milliarder kroner i april. Tolvmånedersveksten gikk opp fra 10,9 prosent fram til utgangen av april, til 14,9 prosent fram til utgangen av mai. Det er den høyeste veksten i ikke-finansielle foretaks pengemengde siden januar 2008. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde om lag 45 prosent av deres innenlandske bruttogjeld målt ved kredittindikatoren K2 ved utgangen av mai.

Sterk økning også for kommunene

Kommuneforvaltningens pengemengde utgjorde 76 milliarder kroner ved utgangen av mai, opp fra 70 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten gikk opp fra 10,7 prosent fram til utgangen av april, til 17,8 prosent fram til utgangen av mai.

Nedgang i husholdningenes pengemengdevekst

Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av mai utgjorde dette 868 milliarder kroner, ned fra 876 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 6,1 prosent fram til utgangen av mai, ned fra 6,3 prosent måneden før.

Veksten i husholdningenes pengemengde var lavere enn veksten i bruttogjelden. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i bruttogjelden på 7,0 prosent fram til utgangen av mai. For mer om husholdningenes finansielle situasjon, se finansielle sektorregnskaper i nasjonalregnskapet.

Nedgang i veksten også for andre finansielle foretak

Pengemengden for andre finansielle foretak utgjorde 165 milliarder kroner ved utgangen av mai, opp fra 161 milliarder kroner i april. Årsveksten for disse foretakenes pengemengde var 13,8 prosent fram til utgangen av mai, ned fra 16,3 prosent måneden før.

Pengemengden, vekst i prosent
 
  Desember 2010 Januar 2011 Februar 2011 Mars 2011 April 2011 Mai 2011
 
M0 - 12 md. -0,6 8,4 7,5 25,2 -19,3 -8,7
M1 - 12 md. 6,0 6,1 6,0 7,7 8,0 11,1
M2 - 12 md. 5,2 6,9 7,4 7,5 8,9 10,1
M2 - 3 md. glidende gjennomsnitt1 8,6 9,9 11,5 11,4 12,0  
M2 husholdninger - 12 md. 5,5 5,1 5,2 5,9 6,3 6,1
M2 ikke-finansielle foretak - 12 md. 5,6 9,0 9,0 8,2 10,9 14,9
 
1  Omregnet til årlig rate.

Pengemengdens sammensetning

Bankinnskudd utgjorde 91 prosent av den totale pengemengden på 1 663 milliarder kroner ved utgangen av mai, mens sedler og mynt kun utgjorde 2,7 prosent. Den resterende delen besto av banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond, som utgjorde henholdsvis 0,1 prosent og 6,1 prosent.

Definisjoner

Pengemengden M2 består av sedler og mynt, ubundne bankinnskudd, banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond som eies av pengeholdende sektor (husholdninger, ikke-finansielle foretak, kommuneforvaltningen og andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter, banker og pengemarkedsfond).

 

Basispengemengden (M0) defineres som summen av bankenes og pengeholdende sektors beholdning av norske sedler og mynt i omløp samt deres innskudd i Norges Bank (herunder bankenes folioinnskudd og F-innskudd).

 

Andre finansielle foretak omfatter finansielle foretak utenom banker, statlige låneinstitutter og pengemarkedsfond.

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet

Vekst i gjennomsnittlig pengemengde (sesongjusterte tall) i siste tremånedersperiode i forhold til foregående tremånedersperiode, korrigert for valutakursomvurderinger og statistikkbrudd, omregnet til årlig rate. Beregningen er sentrert, det vil si at observasjonen legges til den midterste av månedene i den siste tremånedersperioden.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen