4332_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
4332
Fortsatt økt pengemengdevekst
statistikk
2010-08-30T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengden M2juli 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt økt pengemengdevekst

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 3,4 prosent fram til utgangen av juli, opp fra 2,4 prosent fram til utgangen av måneden før. Oppgangen kom fra alle sektorer.

Den totale pengemengden var 1 585 milliarder kroner ved utgangen av juli, opp fra 1 571 milliarder kroner ved utgangen av juni.

Økt pengemengdevekst for ikke-finansielle foretak og andre finansielle foretak

Pengemengden for ikke-finansielle foretak utgjorde ved utgangen av juli 514 milliarder kroner, en oppgang fra 496 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten for disse foretakene var -1,1 prosent fram til utgangen av juli, opp fra -2,4 fram til utgangen av måneden før. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 43 prosent av deres innenlandske bruttogjeld målt ved kredittindikatoren K2 .

Andre finansielle foretaks pengemengde utgjorde 140 milliarder kroner ved utgangen av juli, uendret fra måneden før. Tolvmånedersveksten for disse foretakene var 13,3 prosent fram til utgangen av juli, opp fra 11,6 prosent fram til utgangen av juni.

Vekst i pengemengden

Økning også i husholdningenes pengemengdevekst

Husholdningenes pengemengde beløp seg til 863 milliarder kroner ved utgangen av juli, ned fra 867 milliarder kroner måneden før. Dette utgjorde mer enn halvparten av den totale pengemengden. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 4,5 prosent fram til utgangen av juli, opp fra 3,8 prosent fram til utgangen av juni. Økningen i tolvmånedersveksten fra forrige måned har sammenheng med en større nedgang i husholdningenes pengemengde i løpet av juli i fjor enn juli i år (basiseffekt). Veksten i husholdningenes pengemengde var lavere enn veksten i bruttogjelden, som ifølge kredittindikatoren K2 var på 6,1 prosent fram til utgangen av juli. For mer om husholdningenes finansielle situasjon se finansielle sektorregnskaper i nasjonalregnskapet.

Pengemengden, vekst i prosent
 
  Februar 2010 Mars 2010 April 2010 Mai 2010 Juni 2010 Juli 2010
 
M0 - 12 md. -48,8 -27,5 -23,5 -22,4 -31,2 -31,3
M1 - 12 md. 2,9 1,8 2,6 -1,0 0,1 1,5
M2 - 12 md. 2,3 2,5 2,7 0,9 2,4 3,4
M2 - 3 md. glidende gjennomsnitt 0,8 1,3 1,0 2,8 4,6  
M2 husholdninger - 12 md. 3,8 3,6 4,0 3,4 3,8 4,5
M2 ikke-finansielle foretak - 12 md. 0,8 -0,3 -0,5 -4,3 -2,4 -1,1
 

Pengemengdens sammensetning

Av den totale pengemengden på 1 585 milliarder kroner ved utgangen av juli utgjorde bankinnskudd 91,2 prosent, mens sedler og mynt kun utgjorde 2,9 prosent. Den resterende delen besto av banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond, som utgjorde henholdsvis 0,4 prosent og 5,5 prosent.

Definisjoner

Pengemengden M2 består av sedler og mynt, ubundne bankinnskudd, banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond som eies av pengeholdende sektor (husholdninger, ikke-finansielle foretak, kommuneforvaltningen og andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter, banker og pengemarkedsfond).

 

Andre finansielle foretak omfatter finansielle foretak utenom banker, statlige låneinstitutter og pengemarkedsfond.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen