4334_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
4334
Pengemengden øker kraftig
statistikk
2010-08-02T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengden M2juni 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Pengemengden øker kraftig

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 2,6 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 1,1 prosent fram til utgangen av måneden før. Oppgangen kom fra både foretakssektorene og husholdningene.

Den totale pengemengden var 1 571 milliarder kroner ved utgangen av juni, opp fra 1 518 milliarder kroner ved utgangen av mai.

Økt pengemengdevekst for ikke-finansielle foretak og andre finansielle foretak

Pengemengden for ikke-finansielle foretak utgjorde ved utgangen av juni 496 milliarder kroner, en oppgang fra 489 milliarder kroner ved utgangen av mai. Tolvmånedersveksten for disse foretakene var -1,8 prosent fram til utgangen av juni, opp fra -3,9 fram til utgangen av måneden før. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 41 prosent av deres innenlandske bruttogjeld målt ved kredittindikatoren K2 .

Vekst i pengemengden

Andre finansielle foretaks pengemengde utgjorde 140 milliarder kroner ved utgangen av juni, ned fra 144 milliarder kroner ved utgangen av mai. Tolvmånedersveksten for disse foretakene var 12,0 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 5,2 prosent fram til utgangen av mai.

Økning også i husholdningenes pengemengdevekst

Husholdningenes pengemengde beløp seg til 867 milliarder kroner ved utgangen av juni, og utgjorde med dette mer enn halvparten av den totale pengemengden. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 3,9 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 3,4 prosent fram til utgangen av mai. Veksten i husholdningenes pengemengde var lavere enn veksten i bruttogjelden, som ifølge kredittindikatoren K2 var på 6,2 prosent fram til utgangen av juni. For mer om husholdningenes finansielle situasjon se finansielle sektorregnskaper i nasjonalregnskapet.

Pengemengden, vekst i prosent
 
     Januar 2010    Februar 2010    Mars 2010    April 2010    Mai 2010    Juni 2010
 
M0 - 12 md. -35,1 -48,8 -27,5 -23,5 -22,4 -31,2
M1 - 12 md. 2,9 2,9 1,8 2,7 -0,8 0,5
M2 - 12 md. 2,8 2,3 2,5 2,8 1,1 2,6
M2 - 3 md. glidende gjennomsnitt 1,5 0,8 1,4 1,3 3,5  
M2 husholdninger - 12 md. 3,6 3,8 3,6 4,0 3,4 3,9
M2 ikke-finansielle foretak - 12 md. 0,3 0,8 -0,3 -0,3 -3,9 -1,8
 

Pengemengdens sammensetning

Av den totale pengemengden på 1 571 milliarder kroner ved utgangen av juni utgjorde bankinnskudd 91,1 prosent, mens sedler og mynt kun utgjorde 2,9 prosent. Den resterende delen besto av banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond, som utgjorde henholdsvis 0,4 prosent og 5,6 prosent.

Definisjoner

Pengemengden M2 består av sedler og mynt, ubundne bankinnskudd, banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond som eies av pengeholdende sektor (husholdninger, ikke-finansielle foretak, kommuneforvaltningen og andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter, banker og pengemarkedsfond).

 

Andre finansielle foretak omfatter finansielle foretak utenom banker, statlige låneinstitutter og pengemarkedsfond.


Tabeller

Tabeller til publiseringen