4336_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
4336
Sterk nedgang i pengemengdeveksten
statistikk
2010-06-29T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengden M2mai 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk nedgang i pengemengdeveksten

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 1,0 prosent fram til utgangen av mai, ned fra 2,8 prosent fram til utgangen av måneden før. Alle sektorer bidro til nedgangen.

Vekst i pengemengden. Prosent

Den totale pengemengden var 1 517 milliarder kroner ved utgangen av mai, uendret fra måneden før.

Nedgang i husholdningenes pengemengde

Husholdningenes pengemengde beløp seg til 820 milliarder kroner ved utgangen av mai, og utgjorde med dette mer enn halvparten av den totale pengemengden. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 3,4 prosent fram til utgangen av mai, ned fra 4,1 prosent fram til utgangen av april. Veksten i husholdningenes pengemengde var lavere enn veksten i bruttogjelden, som ifølge kredittindikatoren K2 var på 6,4 prosent fram til utgangen av mai. For mer om husholdningenes finansielle situasjon se finansielle sektorregnskaper i nasjonalregnskapet.

Nedgang også for andre finansielle foretak og ikke-finansielle foretak

Pengemengden for ikke-finansielle foretak utgjorde ved utgangen av mai 489 milliarder kroner, en nedgang fra 494 milliarder kroner ved utgangen av april. Tolvmånedersveksten for disse foretakene var -3,9 prosent fram til utgangen av mai, ned fra -0,3 fram til utgangen av måneden før. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 41 prosent av deres innenlandske bruttogjeld målt ved kredittindikatoren K2 .

Andre finansielle foretaks pengemengde utgjorde 144 milliarder kroner ved utgangen av mai, opp fra 135 milliarder kroner ved utgangen av april. Tolvmånedersveksten for disse foretakene var 4,9 prosent fram til utgangen av mai, ned fra 5,6 prosent fram til utgangen av april.

Pengemengden, vekst i prosent
 
  Desember 2009 Januar 2010 Februar 2010 Mars 2010 April 2010 Mai 2010
 
M0 - 12 md. -13,7 -35,1 -48,8 -27,5 -23,5 -22,4
M1 - 12 md. 2,5 2,9 2,9 1,8 2,7 -0,8
M2 - 12 md. 3,4 2,8 2,2 2,5 2,8 1,0
M2 - 3 md. glidende gjennomsnitt 1,6 1,6 0,8 1,3 1,2  
M2 husholdninger - 12 md. 3,5 3,6 3,8 3,6 4,1 3,4
M2 ikke-finansielle foretak - 12 md. 2,4 0,3 0,8 -0,3 -0,3 -3,9
 

Pengemengdens sammensetning

Av den totale pengemengden på 1 517 milliarder kroner ved utgangen av mai utgjorde bankinnskudd 91 prosent, mens sedler og mynt kun utgjorde 3,0 prosent. Den resterende delen besto av banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond, som utgjorde henholdsvis 0,3 prosent og 5,8 prosent.

Definisjoner

Pengemengden M2 består av sedler og mynt, ubundne bankinnskudd, banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond som eies av pengeholdende sektor (husholdninger, ikke-finansielle foretak, kommuneforvaltningen og andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter, banker og pengemarkedsfond).

 

Andre finansielle foretak omfatter finansielle foretak utenom banker, statlige låneinstitutter og pengemarkedsfond.


Tabeller

Tabeller til publiseringen