4340_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
4340
Svak vekst i pengemengden
statistikk
2010-04-30T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengden M2mars 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak vekst i pengemengden

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 2,3 prosent fram til utgangen av mars, opp fra 2,2 prosent fram til utgangen av måneden før. Oppgangen i veksten skrev seg fra andre finansielle foretak.

Vekst i pengemengden. Prosent

Den totale pengemengden var i mars 1 522 milliarder kroner, dette er en nedgang fra 1 523 milliarder kroner ved utgangen av februar.

Oppgang i pengemengdeveksten for andre finansielle foretak

Andre finansielle foretaks pengemengde utgjorde 144 milliarder kroner ved utgangen av mars. Tolvmånedersveksten for disse foretakene var 5,9 prosent fram til utgangen av mars, opp fra -2,3 prosent fram til utgangen av februar.

Ikke-finansielle foretak og husholdningene trakk veksten ned

Pengemengden for ikke-finansielle foretak utgjorde ved utgangen av mars 501 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten for disse foretakene var -0,7 prosent fram til utgangen av mars, ned fra 0,5 prosent måneden før. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 42,7 prosent av deres innenlandske bruttogjeld målt ved kredittindikatoren K2 .

Husholdningenes pengemengde beløp seg til 823 milliarder kroner ved utgangen av mars, og det utgjorde mer enn halvparten av den totale pengemengden. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 3,5 prosent fram til utgangen av mars, ned fra 3,8 prosent fram til utgangen av februar. Veksten i husholdningenes pengemengde var lavere enn veksten i bruttogjelden, som ifølge kredittindikatoren K2 var på 6,4 prosent fram til utgangen av mars. For mer om husholdningenes finansielle situasjon se finansielle sektorregnskaper i nasjonalregnskapet.

Pengemengden, vekst i prosent
 
  Oktober
2009
   November
2009
   Desember
2009
   Januar
2010
   Februar
2010
   Mars
2010
 
M0 - 12 md. -21,2 -43,6 -13,7 -35,1 -48,8 -27,5
M1 - 12 md. 5,4 4,3 2,5 2,9 2,8 1,7
M2 - 12 md. 2,4 2,4 3,4 2,7 2,2 2,3
M2 - 3 md. glidende gjennomsnitt 2,0 2,0 1,5 1,4 0,4  
M2 husholdninger - 12 md. 5,7 4,9 3,5 3,6 3,8 3,5
M2 ikke-finansielle foretak - 12 md. 2,6 1,6 2,3 0,1 0,5 -0,7
 

Pengemengdens sammensetning

Av den totale pengemengden på 1 522 milliarder kroner ved utgangen av mars utgjorde bankinnskudd 91,0 prosent, mens sedler og mynt kun utgjorde 2,9 prosent. Den resterende delen besto av banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond, henholdsvis 0,4 prosent og 5,7 prosent.

Definisjoner

Pengemengden M2 består av sedler og mynt, ubundne bankinnskudd, banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond som eies av pengeholdende sektor (husholdninger, ikke-finansielle foretak, kommuneforvaltningen og andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter, banker og pengemarkedsfond).

 

Andre finansielle foretak omfatter finansielle foretak utenom banker, statlige låneinstitutter og pengemarkedsfond.


Tabeller

Tabeller til publiseringen