Sterkere samlet lånegjeldsvekst

Publisert:

Tolvmånedersveksten i publikums samlede bruttogjeld (K3) var 2,2 prosent fram til utgangen av mai 2017, opp fra 1,8 prosent måneden før. Oppgangen stammer fra både innenlandske og utenlandske gjeldskilder.

Figur 1. Kredittindikatoren K3. Tolvmånedersvekst

Samlet bruttogjeld (K3) Innenlandsk bruttogjeld (K2) Utenlandsk bruttogjeld
Mai 2011 9.3 6.4 20.6
7.2 6.0 11.8
8.1 6.2 15.2
8.1 6.5 14.2
7.4 6.7 10.1
7.1 6.8 8.2
6.4 6.5 6.0
4.8 6.8 -2.1
2.6 7.0 -12.6
2.6 7.2 -13.2
6.5 7.2 4.1
5.0 6.9 -1.8
Mai 2012 5.0 7.0 -2.1
6.8 7.3 4.9
7.4 7.3 7.8
7.1 7.2 6.8
6.6 6.9 5.4
6.8 6.9 6.2
7.6 7.1 9.6
8.5 6.5 16.1
10.8 6.3 29.4
10.9 6.3 29.8
6.2 6.2 6.0
7.9 6.5 13.4
Mai 2013 7.8 6.4 13.1
7.5 6.4 11.6
6.8 6.2 9.0
7.4 6.2 11.8
7.5 6.3 12.0
7.8 6.2 13.7
7.4 6.0 12.4
6.0 6.0 5.8
5.4 5.7 4.2
4.6 5.8 0.5
6.4 5.7 8.7
6.4 5.6 8.9
Mai 2014 6.0 5.5 7.7
5.6 5.3 6.6
5.5 5.4 6.0
5.2 5.3 4.6
5.5 5.4 5.9
5.2 5.4 4.8
7.0 5.2 12.8
6.1 5.4 8.7
6.8 5.6 10.8
7.3 5.5 13.4
6.9 5.8 11.0
5.9 5.7 6.6
Mai 2015 7.0 5.9 11
6.9 5.8 10.7
6.7 5.7 10.1
5.8 5.8 6.0
6.1 5.5 8.1
5.2 5.6 3.6
2.7 5.2 -5.0
4.4 5.4 1.3
3.4 5.3 -2.3
3.1 5.2 -3.5
4.6 4.9 3.4
4.6 5.1 3.1
Mai 2016 3.7 4.8 0.2
4.5 5.0 2.9
3.9 5.0 0.5
4.8 5.0 4.1
4.4 5.1 2.5
2.9 5.0 -3.9
2.6 5.2 -5.4
2.5 4.8 -4.9
2.5 5.1 -5.6
2.1 5.0 -7.4
1.0 5.2 -12.0
1.8 5.1 -8.8
Mai 2017 2.2 5.4 -8.1

Publikums samlede bruttogjeld utgjorde 6 693 milliarder kroner ved utgangen av mai, opp fra 6 678 milliarder kroner måneden før, viser Kredittindikatoren K3.

Ved utgangen av mai utgjorde Fastlands-Norges bruttogjeld 90 prosent av publikums samlede bruttogjeld. Dette tilsvarer 5 993 milliarder kroner.

Sterkere vekst i gjeld til utlandet

Publikums utenlandske brutto lånegjeld, hvorav størsteparten er tatt opp av ikke-finansielle foretak, utgjorde 1 410 milliarder kroner ved utgangen av mai. Dette er en nedgang fra 1 438 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten i utenlandsgjelden gikk opp fra -8,8 prosent fram til utgangen av april til -8,1 prosent fram til utgangen av mai.

Fastlands-Norges andel av publikums utenlandsgjeld utgjorde 59 prosent, eller 827 milliarder kroner, ved utgangen av mai. Tolvmånedersveksten gikk ned fra 1,8 prosent fram til utgangen av april til 1,5 prosent fram til utgangen av mai.

Oljevirksomhet og utenriks sjøfart stod for resten av publikums utenlandsgjeld. Denne delen av utenlandsgjelden var 583 milliarder kroner ved utgangen av mai. Tolvmånedersveksten for disse næringenes utenlandsgjeld gikk opp fra -21,0 prosent fram til utgangen av april til -18,9 prosent fram til utgangen av mai.

Kontakt