91721_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
91721
Økning i husholdningenes gjeldsvekst
statistikk
2013-01-08T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2november 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i husholdningenes gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 7,1 prosent fram til utgangen av november 2012, opp fra 6,9 prosent måneden før. Oppgangen skyldes økt gjeldsvekst hos husholdninger og kommuneforvaltningen.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4 093 milliarder kroner ved utgangen av november, opp fra 4 060 milliarder kroner ved utgangen av oktober.

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 370 milliarder kroner ved utgangen av november, opp fra 2 350 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 7,2 prosent fram til utgangen av november, opp fra 7,1 prosent måneden før.

Nedgang i gjeldsveksten for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 380 milliarder kroner ved utgangen av november, opp fra 1 372 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten gikk svakt ned til 6,4 prosent fram til utgangen av november, fra 6,5 prosent måneden før.

 

Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst

 

Økning i gjeldsveksten for kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 344 milliarder kroner ved utgangen av november, opp fra 338 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 8,6 prosent fram til utgangen av november, opp fra 7,0 prosent fram til utgangen av oktober.

 

Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst
 
 Juni 2012Juli 2012August 2012September 2012Oktober 2012November 2012
 
12 md. total7,37,27,16,96,97,1
3 md. glidende gjennomsnitt total 16,36,87,27,06,9 
12 md. husholdninger7,17,27,17,07,17,2
12 md. ikke-finansielle foretak7,47,06,66,66,56,4
 
1  Omregnet til årlig rate.

 

Kredittkildenes vekstrater er påvirket av porteføljeflyttinger

Av publikums innenlandske bruttogjeld ved utgangen av november, var 49,2 prosent utlån fra banker. Dette beløp seg til 2 015 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker var 1,5 prosent fram til utgangen av november, opp fra 0,8 prosent fram til utgangen av oktober. Kredittforetakenes utlån til publikum var 1 352 milliarder kroner ved utgangen av november, opp fra 1 347 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Årsveksten var på 12,3 prosent, ned fra 14,5 prosent måneden før.

Vekstratene er fremdeles påvirket av overføringer av utlån fra banker til kredittforetak. For banker og kredittforetak samlet, var utlånsveksten de siste tolv månedene 5,6 prosent fram til utgangen av november, ned fra 5,9 prosent måneden før.

Høy aktivitet i verdipapirmarkedene

Tolvmånedersveksten for publikums obligasjonsgjeld var på 11,7 prosent fram til utgangen av november, opp fra 5,8 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i sertifikatgjeld var fremdeles høy og lå på 37,2 prosent fram til utgangen av november, opp fra 30,9 prosent fram til utgangen av oktober.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen