90367_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
90367
Uendret gjeldsvekst
statistikk
2012-12-03T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2oktober 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Uendret gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 6,9 prosent fram til utgangen av oktober, uendret sammenliknet med måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4 060 milliarder kroner ved utgangen av oktober, opp fra 4 034 milliarder kroner ved utgangen av september.

Økning i gjeldsveksten for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 350 milliarder kroner ved utgangen av oktober, opp fra 2 332 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 7,1 prosent fram til utgangen av oktober, opp fra 7,0 prosent måneden før.

Nedgang i gjeldsveksten for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 372 milliarder kroner ved utgangen av oktober, opp fra 1 366 milliarder kroner ved utgangen av september. Tolvmånedersveksten gikk svakt ned til 6,5 prosent fram til utgangen av oktober, fra 6,6 prosent måneden før.

Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst

Nedgang i gjeldsveksten for kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 338 milliarder kroner ved utgangen av oktober, opp fra 336 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 7,0 prosent fram til utgangen av oktober, en nedgang fra 7,4 prosent fram til utgangen av september.

Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst
  Mai 2012 Juni 2012 Juli 2012 August 2012 September 2012 Oktober 2012
12 md. total 6,9 7,3 7,2 7,1 6,9 6,9
3 md. glidende gjennomsnitt total1 6,0 6,3 6,8 7,2 7,0  
12 md. husholdninger 7,0 7,1 7,2 7,1 7,0 7,1
12 md. ikke-finansielle foretak 6,9 7,4 7,0 6,6 6,6 6,5
1  Omregnet til årlig rate.

Kredittkildenes vekstrater er påvirket av porteføljeflyttinger

Av publikums innenlandske bruttogjeld ved utgangen av oktober var 49,3 prosent banklån. Bankenes utlån til publikum beløp seg til 2 003 milliarder kroner ved utgangen av oktober, opp fra 1 998 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten i disse utlånene var 0,8 prosent fram til utgangen av oktober, opp fra 0,3 prosent fram til utgangen av september.

Kredittforetakenes utlån til publikum var 1 347 milliarder kroner ved utgangen av oktober, opp fra 1 345 milliarder kroner ved utgangen av september. Årsveksten var på 14,5 prosent, ned fra 16 prosent måneden før. Vekstratene er fremdeles påvirket av overføringer av utlån fra banker til kredittforetak. For banker og kredittforetak samlet var utlånsveksten de siste tolv månedene 5,9 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 6,1 prosent måneden før.

Høy vekst i obligasjonsgjelden

Tolvmånedersveksten for publikums obligasjonsgjeld var på 5,8 prosent fram til utgangen av oktober, opp fra 2,2 prosent måneden før. Den høye økningen skyldes i hovedsak at foretakenes obligasjonsgjeld har økt de siste tolv månedene. Tolvmånedersveksten i sertifikatgjeld var fremdeles høy og lå på 30,9 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 32,7 prosent fram til utgangen av september. Det høye vekstnivået skyldes en sterk utvikling i sertifikatgjelden til kommuneforvaltningen fra oktober 2011.

Etablering av ny statlig utlånsordning

Det statlige aksjeselskapet Eksportkreditt Norge AS ble stiftet 25. juni 2012. Selskapet skal administrere utlån til ikke-finansielle foretak. Formidlingen av utlån startet i desember 2011. Tallmaterialet er justert for disse nye utlånene, og vekstratene for de ikke-finansielle foretakenes gjeld er oppjustert for perioden desember 2011-august 2012. Utlånsordningen er tatt inn i tabellene for K2 under ’andre kilder’.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB