84555_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/arkiv
84555
Fortsatt svak nedgang i gjeldsveksten
statistikk
2012-10-31T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2september 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt svak nedgang i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 6,9 prosent frem til utgangen av september, ned fra 7,1 prosent måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4 034 milliarder kroner ved utgangen av september, opp fra 4 014 milliarder kroner ved utgangen av august.

Lavere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 331 milliarder kroner ved utgangen av september, opp fra 2 318 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 7,0 prosent frem til utgangen av september, ned fra 7,1 prosent måneden før.

Ny statlig låneordning påvirker vekstratene til ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 366 milliarder kroner ved utgangen av september, opp fra 1 358 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten var 6,5 prosent frem til utgangen av september, uendret fra måneden før. De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld er påvirket av etableringen av en ny statlig utlånsordning, som har gjort at vekstratene for de ikke-finansielle foretakenes gjeld er revidert tilbake til desember 2011.

Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst

Nedgang i gjeldsvekst for kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 337 milliarder kroner ved utgangen av september, uendret fra måneden før. Tolvmånedersveksten var 7,4 prosent frem til utgangen av september, en nedgang fra 9,2 prosent frem til utgangen av august.

Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst
     April 2012    Mai 2012    Juni 2012    Juli 2012    August 2012    September 2012
12 md. total 6,9 6,9 7,3 7,2 7,1 6,9
3 md. glidende gjennomsnitt total1 6,8 6,0 6,3 6,8 7,1  
12 md. husholdninger 6,8 7,0 7,1 7,1 7,1 7,0
12 md. ikke-finansielle foretak 6,9 6,9 7,4 7,0 6,5 6,5
1  Omregnet til årlig rate.

Kredittkildenes vekstrater påvirket av porteføljeflyttinger

Banklån utgjorde 49,3 prosent av publikums innenlandske bruttogjeld ved utgangen av september. Bankenes utlån til publikum beløp seg til 1 988 milliarder kroner ved utgangen av september, ned fra 1 996 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 0,3 prosent frem til utgangen av september, ned fra 0,7 prosent frem til utgangen av august. Kredittforetakenes utlån var 1 345 milliarder kroner ved utgangen av september, opp fra 1 328 milliarder kroner ved utgangen av august. Årsveksten var på 16 prosent, ned fra 17,1 prosent måneden før. Vekstratene er fortsatt påvirket av overføringer av utlån fra banker til kredittforetak. Ser man bankene og kredittforetakene under ett, var samlet utlånsvekst de siste tolv månedene 6,1 prosent frem til utgangen av september, ned fra 6,6 prosent måneden før.

Økt vekst i sertifikatgjelden

Veksten i publikums sertifikatgjeld de siste tolv månedene var 32,7 prosent frem til utgangen av september, opp fra 25,6 prosent frem til utgangen av august. Økningen skyldes i hovedsak at sertifikatgjelden til kommuneforvaltningen har økt. Tolvmånedersveksten for obligasjonsgjelden var på 2,2 prosent frem til utgangen av september, opp fra -0,2 prosent måneden før.

Etablering av ny statlig utlånsordning

Det statlige aksjeselskapet Eksportkreditt Norge AS ble stiftet 25. juni 2012. Selskapet skal administrere utlån til ikke-finansielle foretak. Formidlingen av utlån startet i desember 2011. Tallmaterialet er derfor justert for disse nye utlånene. Dette har ført til oppjusterte vekstrater for de ikke-finansielle foretakenes gjeld fra og med desember 2011. Utlånsordningen er tatt inn i tabellene for K2 under ’Andre kilder’.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB