84553_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/arkiv
84553
Svak nedgang i gjeldsveksten
statistikk
2012-10-01T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2august 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak nedgang i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 6,8 prosent frem til utgangen av august, ned fra 6,9 prosent måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4 002 milliarder kroner ved utgangen av august, opp fra 3 994 milliarder kroner ved utgangen av juli.

Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst

Stabil gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 318 milliarder kroner ved utgangen av august, opp fra 2 307 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 7,1 prosent frem til utgangen av august, uendret fra måneden før.

Redusert gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 347 milliarder kroner ved utgangen av august, ned fra 1 352 milliarder kroner ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten var 5,6 prosent frem til utgangen av august, ned fra 6,1 prosent måneden før. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet (omregnet til årsrate) for foretakenes bruttogjeld var 2,8 prosent i perioden juni til august, ned fra 3 prosent foregående tremånedersperiode.

Økning i kommuneforvaltningens gjeldsvekst

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 337 milliarder kroner ved utgangen av august, opp fra 335 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 9,2 prosent frem til utgangen av august, en økning fra 8,5 prosent frem til utgangen av juli.

Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst
  Mars 2012 April 2012 Mai 2012 Juni 2012 Juli 2012 August 2012
12 md. total 7,0 6,7 6,7 7,1 6,9 6,8
3 md. glidende gjennomsnitt total1 7,3 6,5 5,7 5,9 6,4  
12 md. husholdninger 7,1 6,8 7,0 7,1 7,1 7,1
12 md. ikke-finansielle foretak 6,6 6,3 6,3 6,7 6,1 5,6
1  Omregnet til årlig rate.

Kredittkildenes vekstrater påvirket av porteføljeflyttinger

Banklån utgjorde om lag halvparten av publikums innenlandske bruttogjeld ved utgangen av august. På samme tid beløp bankenes utlån til publikum seg til 1 996 milliarder kroner, ned fra 2 004 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 0,7 prosent frem til utgangen av august, ned fra 1,2 prosent frem til utgangen av juli. Kredittforetakenes utlån var 1 328 milliarder kroner ved utgangen av august, opp fra 1 315 milliarder kroner ved utgangen av juli. Årsveksten var på 17,1 prosent, opp fra 16,7 prosent måneden før. Vekstratene er fortsatt påvirket av overføringer av utlån fra banker til kredittforetak. Ser man bankene og kredittforetakene under ett, var samlet utlånsvekst de siste tolv månedene 6,6 prosent frem til utgangen av august, ned fra 6,8 prosent måneden før.

Økt vekst i sertifikatgjelden

Veksten i publikums sertifikatgjeld de siste tolv månedene var på 25,6 prosent frem til utgangen av august, opp fra 18 prosent frem til utgangen av juli. Tolvmånedersveksten for obligasjonsgjelden var på -0,2 prosent frem til utgangen av august, ned fra 0,1 prosent måneden før.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB