84551_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/arkiv
84551
Nedgang i gjeldsveksten
statistikk
2012-09-03T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2juli 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 6,9 prosent frem til utgangen av juli, ned fra 7,1 prosent måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 3 994 milliarder kroner ved utgangen av juli, opp fra 3 984 milliarder kroner ved utgangen av juni.

Økning i gjeldsveksten til husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 308 milliarder kroner ved utgangen av juli, opp fra 2 295 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 7,2 prosent frem til utgangen av juli, opp fra 7,1 prosent måneden før.

Redusert gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 352 milliarder kroner ved utgangen av juli, ned fra 1 354 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 6,1 prosent frem til utgangen av juli, ned fra 6,7 prosent måneden før. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet (omregnet til årsrate) for foretakenes bruttogjeld var 3 prosent i perioden mai til juli, uendret fra foregående tremånedersperiode.

Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst

Økning i kommuneforvaltningens gjeldsvekst

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 335 milliarder kroner ved utgangen av juli, uendret fra måneden før. Tolvmånedersveksten var 8,5 prosent frem til utgangen av juli, en økning fra 8,3 prosent frem til utgangen av juni.

Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst
  Februar 2012 Mars 2012 April 2012 Mai 2012 Juni 2012 Juli 2012
12 md. total 7,0 7,0 6,7 6,7 7,1 6,9
3 md. glidende gjennomsnitt total1 7,8 7,3 6,5 5,7 5,9  
12 md. husholdninger 7,3 7,1 6,8 7,1 7,1 7,2
12 md. ikke-finansielle foretak 6,4 6,7 6,3 6,0 6,7 6,1
1  Omregnet til årlig rate.

Kredittkildenes vekstrater er påvirket av porteføljeflyttinger

Banklån sto for 50,2 prosent av publikums innenlandske bruttogjeld ved utgangen av juli. Bankenes utlån til publikum beløp seg til 2 004 milliarder kroner ved utgangen av juli, opp fra 1 999 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 1,2 prosent frem til utgangen av juli, ned fra 1,5 prosent frem til utgangen av juni. Kredittforetakenes utlån var 1 315 milliarder kroner ved utgangen av juli, opp fra 1 313 milliarder kroner ved utgangen av juni. Årsveksten var på 16,7 prosent, ned fra 17,6 prosent måneden før. Vekstratene er fortsatt påvirket av overføringer av utlån fra banker til kredittforetak. Ser man bankene og kredittforetakene under ett, var samlet utlånsvekst de siste tolv månedene 6,8 prosent frem til utgangen av juli, ned fra 7,3 prosent måneden før.

Økt vekst i sertifikat- og obligasjonsgjelden

Veksten i publikums sertifikatgjeld de siste tolv månedene var 18 prosent frem til utgangen av juli, opp fra 17,3 prosent frem til utgangen av juni. Tolvmånedersveksten for obligasjonsgjelden var på 0,1 prosent frem til utgangen av juli, opp fra -1,5 prosent måneden før.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB