4140_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/arkiv
4140
Negativ gjeldsvekst for foretakene
statistikk
2010-01-08T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2november 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Negativ gjeldsvekst for foretakene

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4,8 prosent fram til utgangen av november, ned fra 5,1 prosent fram til utgangen av oktober. Nedgangen i veksten skrev seg fra de ikke-finansielle foretakene.

Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 172 milliarder kroner ved utgangen av november. Tolvmånedersveksten var -0,3 prosent, en nedgang fra 1,0 prosent fram til utgangen av oktober. Vi må tilbake til juni 2004 for å finne lavere årsrater.

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for foretakenes bruttogjeld har vært negativ siden mai 2009. I perioden september - november var veksten -2,3 prosent, sett i forhold til foregående tremånedersperiode. Når denne vekstraten er lavere enn tolvmånedersveksten, indikerer det at tolvmånedersveksten kan avta ytterligere fremover.

Oppgang i husholdningenes gjeldsvekst

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 987 milliarder kroner ved utgangen av november. Tolvmånedersveksten var dermed 7,0 prosent fram til utgangen av november, opp fra 6,7 prosent fram til utgangen av oktober. Oppgangen i husholdningenes gjeldsvekst både i november og i måneden før har ikke vært høyere siden mars 2006.

Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst
 
 Juni 2009Juli 2009Aug. 2009Sep. 2009Okt. 2009Nov. 2009
 
12 md. total6,86,55,95,55,14,8
3 md. glidende gjennomsnitt total4,03,43,93,43,5 
12 md. husholdninger6,46,56,46,46,77,0
12 md. ikke-finansielle foretak5,84,73,42,41,0-0,3
 

Kredittkildenes vekstrater påvirkes av porteføljeflyttinger

Av publikums innenlandske bruttogjeld (K2), som var 3 409 milliarder kroner ved utgangen av november, var 59 prosent banklån. Tolvmånedersveksten i bankenes utlån til publikum gikk litt opp fra forrige måned, fra -6,1 prosent i oktober til -5,5 prosent i november. Kredittforetakenes utlån var 776 milliarder kroner ved utgangen av november, og årsveksten gikk ned fra 47,7 prosent i oktober til 41,1 prosent i november. Vekstratene er påvirket av overføringer av utlån fra banker til kredittforetak. Overføringene har blant annet sammenheng med bankenes mulighet til å skaffe seg likviditet gjennom bytteordningen for obligasjoner med fortrinnsrett. Ser en bankene og kredittforetakene under ett, var deres samlede utlånsvekst siste tolv måneder 4,0 prosent fram til utgangen av november. Til sammenligning var tolvmånedersveksten fram til utgangen av oktober på 4,1 prosent.

Veksten i publikums obligasjonsgjeld har økt siden desember 2008 og fortsatte å øke i november. Fram til utgangen av måneden var tolvmånedersveksten 20,1 prosent, opp fra 18,5 prosent i oktober. Vi må tilbake til oktober 2003 for å finne høyere vekst. Tolvmånedersveksten i sertifikatgjelden ble derimot kraftig redusert fra 23,3 prosent i oktober til 5,9 prosent i november.

K2:

Er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Det utarbeides også en indikator for samlet kreditt, kalt Kredittindikatoren K3 , som publiseres med vel én måneds etterslep i forhold til K2. K3 omfatter i tillegg til K2 også publikums utenlandsgjeld, der størstedelen kan tilskrives ikke-finansielle foretaks gjeld.

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet:

Vekst i gjennomsnittlig utestående kreditt (sesongjusterte tall) i siste tremånedersperiode i forhold til foregående tremånedersperiode korrigert for valutakursomvurderinger og statistikkbrudd, omregnet til årlig rate. Beregningen er sentrert, det vil si at observasjonen legges til den midterste av månedene i den siste tremånedersperioden.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB