4142_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/arkiv
4142
Sterkere nedgang i foretakenes gjeldsvekst
statistikk
2009-11-30T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2oktober 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterkere nedgang i foretakenes gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,1 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 5,5 prosent fram til utgangen av september. Nedgangen i veksten skrev seg hovedsakelig fra de ikke-finansielle foretakene.

Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld var 1 173 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten var 1,0 prosent, en nedgang fra 2,4 prosent fram til utgangen av september.

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for foretakenes bruttogjeld var -2,3 prosent i perioden august-oktober, sett i forhold til foregående tremånedersperiode. Denne vekstraten har vært negativ i fem måneder på rad. Når denne vekstraten er lavere enn tolvmånedersveksten, indikerer det at tolvmånedersveksten kan avta ytterligere framover.

Nedgangen i foretakenes gjeldsvekst kan tyde på at foretakenes låneetterspørsel fortsatt er lav.

Husholdningenes gjeldsvekst økte

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld var 1 974 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten var dermed 6,7 prosent fram til utgangen av oktober, opp fra 6,4 prosent fram til utgangen av september.

Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst
 
 Mai 2009Juni 2009Juli 2009August 2009September 2009Oktober 2009
 
12 md. total7,66,86,55,95,55,1
3 md. glidende gjennomsnitt total4,74,03,43,93,4 
12 md. husholdninger6,46,46,56,46,46,7
12 md. ikke-finansielle foretak8,35,84,73,42,41,0
 

Kredittkildenes vekstrater påvirkes av den finansielle krisen

Av publikums innenlandske bruttogjeld (K2), som beløp seg til 3 393 milliarder kroner ved utgangen av oktober, var rundt 60 prosent banklån. Tolvmånedersveksten i bankenes utlån til publikum gikk svakt ned fra forrige måned, fra -6,0 prosent i september til -6,1 prosent i oktober. Kredittforetakenes utlån beløp seg til 754 milliarder kroner ved utgangen av september, og årsveksten gikk ned fra 49,9 prosent i september til 47,7 prosent i oktober. Vekstratene er påvirket av overføringer av utlån fra banker til kredittforetak. Overføringene har blant annet sammenheng med bankenes mulighet til å skaffe seg likviditet gjennom bytteordningen for obligasjoner med fortrinnsrett. Ser en bankene og kredittforetakene under ett, gikk deres samlede utlånsvekst de siste tolv månedene ned til 4,1 prosent fram til utgangen av oktober. Til sammenligning var tolvmånedersveksten fram til utgangen av september på 4,6 prosent.

Veksten i publikums obligasjonsgjeld har økt siden desember i fjor og fortsatte å øke i oktober. Fram til utgangen av måneden var tolvmånedersveksten 18,5 prosent, opp fra 17,0 prosent i september. Vi må tilbake til oktober 2003 for å finne høyere vekst. Tolvmånedersveksten i sertifikatgjelden ble derimot redusert fra 25,6 prosent i september til 23,3 prosent i oktober.

K2

K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Det utarbeides også en indikator for samlet kreditt, kalt Kredittindikatoren K3 , som publiseres med vel én måneds etterslep i forhold til K2. K3 omfatter i tillegg til K2 også publikums utenlandsgjeld, der størstedelen kan tilskrives ikke-finansielle foretaks gjeld.

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet

Vekst i gjennomsnittlig utestående kreditt (sesongjusterte tall) i siste tremånedersperiode i forhold til foregående tremånedersperiode korrigert for valutakursomvurderinger og statistikkbrudd, omregnet til årlig rate. Beregningen er sentrert, det vil si at observasjonen legges til den midterste av månedene i den siste tremånedersperioden.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB