4144_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/arkiv
4144
Fortsatt nedgang i foretakenes gjeldsvekst
statistikk
2009-11-02T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2september 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt nedgang i foretakenes gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,5 prosent fram til utgangen av september, ned fra 5,9 prosent fram til utgangen av august. Nedgangen i veksten skrev seg fra de ikke-finansielle foretakene.

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld var 1 180 milliarder kroner ved utgangen av september. Tolvmånedersveksten var 2,4 prosent, en nedgang fra 3,4 prosent fram til utgangen av august.

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for foretakenes bruttogjeld var -1,7 prosent i perioden juli-september, sett i forhold til foregående tremånedersperiode. Dette er en oppgang fra august da denne størrelsen var -3,5 prosent. Når denne vekstraten er lavere enn tolvmånedersveksten, er det en indikasjon på at tolvmånedersveksten vil avta ytterligere.

Nedgangen i foretakenes gjeldsvekst kan tyde på at foretakenes låneetterspørsel fortsatt er lav.

Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst

Fortsatt stabil gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld var 1 960 milliarder kroner ved utgangen av september. Tolvmånedersveksten var dermed 6,4 prosent fram til utgangen av september, uendret fra forrige måned.

Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst
 
 April 2009Mai 2009Juni 2009Juli 2009August 2009September 2009
 
12 md. total8,17,66,86,55,95,5
3 md. glidende gjennomsnitt total6,14,74,03,33,8 
12 md. husholdninger6,66,46,46,56,46,4
12 md. ikke-finansielle foretak9,58,35,84,73,42,4
 

Kredittkildenes vekstrater påvirkes av den finansielle krisen

Av publikums innenlandske bruttogjeld (K2), som beløp seg til 3 386 milliarder kroner ved utgangen av september, var rundt 60 prosent banklån. Tolvmånedersveksten i bankenes utlån til publikum gikk noe opp fra forrige måned, fra -7,5 prosent i august til -6,0 prosent i september. Kredittforetakenes utlån beløp seg til 757 milliarder kroner ved utgangen av september, og årsveksten gikk ned fra 70,7 prosent i august til 49,9 prosent i september. Vekstratene er påvirket av overføringer av utlån fra banker til kredittforetak. Overføringene har blant annet sammenheng med bankenes mulighet til å skaffe seg likviditet gjennom bytteordningen for obligasjoner med fortrinnsrett. Ser en bankene og kredittforetakene under ett, gikk deres samlede utlånsvekst siste tolv måneder ned til 4,6 prosent fram til utgangen av september. Til sammenligning var tolvmånedersveksten fram til utgangen av august på 5,2 prosent.

Veksten i publikums obligasjonsgjeld har økt siden desember i fjor og fortsatte å øke i september. Fram til utgangen av måneden var tolvmånedersveksten 17,0 prosent, opp fra 14,8 prosent i august. Vi må tilbake til oktober 2003 for å finne høyere vekst. Tolvmånedersveksten i sertifikatgjelden økte også i september til 25,6 prosent fram til utgangen av måneden, opp fra 21,0 prosent i august.

K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Det utarbeides også en indikator for samlet kreditt, kalt Kredittindikatoren K3 , som publiseres med vel én måneds etterslep i forhold til K2. K3 omfatter i tillegg til K2 også publikums utenlandsgjeld, der størstedelen kan tilskrives ikke-finansielle foretaks gjeld.

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet

Vekst i gjennomsnittlig utestående kreditt (sesongjusterte tall) i siste tremånedersperiode i forhold til foregående tremånedersperiode korrigert for valutakursomvurderinger og statistikkbrudd, omregnet til årlig rate. Beregningen er sentrert, det vil si at observasjonen legges til den midterste av månedene i den siste tremånedersperioden.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB