4146_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/arkiv
4146
Fortsatt nedgang i gjeldsveksten
statistikk
2009-09-30T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2august 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt nedgang i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,9 prosent fram til utgangen av august, ned fra 6,5 prosent fram til utgangen av juli. Størstedelen av nedgangen i veksten skrev seg fra de ikke-finansielle foretakene.

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld var 1 186 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten var 3,4 prosent, en nedgang fra 4,7 prosent fram til utgangen av juli.

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet (se boks) for foretakenes bruttogjeld var -3,5 prosent i perioden juni-august, sett i forhold til foregående tremånedersperiode. Denne størrelsen har ikke vært lavere siden januar 1994. Når denne vekstraten er lavere enn tolvmånedersveksten, er det en indikasjon på at tolvmånedersveksten vil avta ytterligere.

Nedgangen i foretakenes gjeldsvekst kan tyde på at foretakenes låneetterspørsel fortsatt er lav.

Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst

Fortsatt stabil gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld var 1 946 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten var dermed 6,4 prosent fram til utgangen av august, ned fra 6,5 prosent fram til utgangen av måneden før.

Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst
 
 Mars 2009April 2009Mai 2009Juni 2009Juli 2009August 2009
 
12 md. total8,98,17,66,86,55,9
3 md. glidende gjennomsnitt total7,16,14,74,03,3 
12 md. husholdninger6,76,66,46,46,56,4
12 md. ikke-finansielle foretak11,39,58,35,84,73,4
 

Kredittkildenes vekstrater påvirkes av den finansielle krisen

Av publikums innenlandske bruttogjeld (K2), som beløp seg til 3 377 milliarder kroner ved utgangen av august, var over 60 prosent banklån. Tolvmånedersveksten i bankenes utlån til publikum avtok videre fra -6,2 prosent i juli til -7,5 prosent i august. Kredittforetakenes utlån økte i august, og årsveksten gikk opp fra 67,7 prosent i juli til 70,7 prosent i august. Vekstratene er påvirket av overføringer av utlån fra banker til kredittforetak. Overføringene har blant annet sammenheng med bankenes mulighet til å skaffe seg likviditet gjennom bytteordningen for obligasjoner med fortrinnsrett. Ser en bankene og kredittforetakene under ett, gikk deres samlede utlånsvekst siste tolvmåneder ned til 5,2 prosent fram til utgangen av august fra 5,8 prosent fram til utgangen av måneden før.

Veksten i publikums obligasjonsgjeld har økt siden desember i fjor og fortsatte å øke i august.

Fram til utgangen av måneden var tolvmånedersveksten 14,8 prosent, opp fra 14,6 prosent i juli. Vi må tilbake til oktober 2003 for å finne høyere vekst. Tolvmånedersveksten i sertifikatgjelden økte også i august til 21,0 prosent fram til utgangen av måneden, opp fra 16,7 prosent i juli.

K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Det utarbeides også en indikator for samlet kreditt, kalt Kredittindikatoren K3 , som publiseres med vel en måneds tidsetterslep i forhold til K2. K3 omfatter i tillegg til K2 også publikums utenlandsgjeld, der størstedelen kan tilskrives ikke-finansielle foretaks gjeld.

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet

Vekst i gjennomsnittlig utestående kreditt (sesongjusterte tall) i siste tremånedersperiode i forhold til foregående tremånedersperiode korrigert for valutakursomvurderinger og statistikkbrudd, omregnet til årlig rate. Beregningen er sentrert, det vil si at observasjonen legges til den midterste av månedene i den siste tremånedersperioden.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB