4148_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/arkiv
4148
Foretakenes gjeldsvekst avtar videre
statistikk
2009-08-31T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2juli 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Foretakenes gjeldsvekst avtar videre

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 6,4 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 6,7 prosent fram til utgangen av juni. Nedgangen i gjeldsveksten skrev seg fra de ikke-finansielle foretakene.

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld var 1 195 milliarder kroner ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten var 4,4 prosent, en nedgang fra 5,5 prosent fram til utgangen av juni.

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet (se boks) for foretakenes bruttogjeld var -2,4 prosent i perioden mai-juli, sett i forhold til de tre foregående månedene. Denne størrelsen har ikke vært lavere siden september 2003. Når denne vekstraten er lavere enn tolvmånedersveksten, er det en indikasjon på at tolvmånedersveksten vil avta ytterligere.

Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst

Fortsatt stabil gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld var 1 941 milliarder kroner ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten var dermed 6,5 prosent fram til utgangen av juli, opp fra 6,4 prosent fram til utgangen av måneden før.

Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst
 
 Februar 2009Mars 2009April 2009Mai 2009Juni 2009Juli 2009
 
12 md. total9,38,88,07,56,76,4
3 md. glidende gjennomsnitt total7,77,06,14,64,0 
12 md. husholdninger6,66,76,66,46,46,5
12 md. ikke-finansielle foretak12,911,09,28,05,54,4
 

Kredittkildenes vekstrater påvirkes av den finansielle krisen

Av publikums innenlandske bruttogjeld (K2), som beløp seg til 3 382 milliarder kroner ved utgangen av juli, var over 60 prosent banklån. Tolvmånedersveksten i bankenes utlån til publikum avtok videre fra -5,4 prosent i juni til -6,2 prosent i juli. Kredittforetakenes utlån økte i juli, og årsveksten gikk opp fra 65,8 prosent i juni til 67,7 prosent i juli. Vekstratene er påvirket av overføringer av utlån fra banker til kredittforetak. Overføringene har blant annet sammenheng med bankenes mulighet til å skaffe seg likviditet gjennom bytteordningen for obligasjoner med fortrinnsrett. Ser en bankene og kredittforetakene under ett, gikk deres samlede utlånsvekst siste tolvmåneder ned til 5,8 prosent fram til utgangen av juli, fra 6,1 prosent fram til utgangen av måneden før.

Den økte veksten i publikums obligasjonsgjeld fra de siste månedene fortsatte også i juli. Fram til utgangen av juli var tolvmånedersveksten 14,6 prosent, opp fra 12,7 prosent i juni. Vi må tilbake til oktober 2003 for å finne høyere vekst. Tolvmånedersveksten i sertifikatgjelden ble derimot redusert fra 17,7 prosent i juni til 16,7 prosent fram til utgangen av juli.

K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Det utarbeides også en indikator for samlet kreditt, kalt Kredittindikatoren K3 , som publiseres med vel en måneds tidsetterslep i forhold til K2. K3 omfatter i tillegg til K2 også publikums utenlandsgjeld, der størstedelen kan tilskrives ikke-finansielle foretaks gjeld.

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet

Vekst i gjennomsnittlig utestående kreditt (sesongjusterte tall) i siste tremånedersperiode i forhold til foregående tremånedersperiode korrigert for valutakursomvurderinger og statistikkbrudd, omregnet til årlig rate. Beregningen er sentrert, det vil si at observasjonen legges til den midterste av månedene i den siste tremånedersperioden.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB