4150_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/arkiv
4150
Foretakenes gjeldsvekst avtar kraftig
statistikk
2009-07-31T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2juni 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Foretakenes gjeldsvekst avtar kraftig

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 6,5 prosent fram til utgangen av juni, ned fra 7,5 prosent fram til utgangen av mai. Nedgangen i gjeldsveksten skrev seg fra de ikke-finansielle foretakene.

Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld var 1 206 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 5,4 prosent, en nedgang fra 8,1 prosent fram til utgangen av mai. Vi må tilbake til februar 2005 for å finne lavere årsrater.

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet (se boks) for foretakenes bruttogjeld var -1,8 prosent i perioden april-juni, sett i forhold til de tre foregående månedene. Denne størrelsen har ikke vært lavere siden september 2003. Når denne vekstraten er lavere enn tolvmånedersveksten, er det en indikasjon på at tolvmånedersveksten vil avta ytterligere.

Stabil gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld var 1 931 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten fram til samme tidspunkt var 6,4 prosent, uendret fra måneden før. Veksten i husholdningenes bruttogjeld har ikke vært lavere siden august 1999.

Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst
 
 Januar 2009Februar 2009Mars 2009April 2009Mai 2009Juni 2009
 
12 md. total9,89,38,88,07,56,5
3 md. glidende gjennomsnitt total7,57,77,05,94,3 
12 md. husholdninger6,86,66,76,66,46,4
12 md. ikke-finansielle foretak14,412,911,09,28,15,4
 

Kredittkildenes vekstrater påvirkes av den finansielle krisen

Av publikums innenlandske bruttogjeld (K2), som beløp seg til 3 376 milliarder kroner ved utgangen av juni, var over 60 prosent banklån. Tolvmånedersveksten i bankenes utlån til publikum avtok videre fra -3,4 prosent i mai til -5,4 prosent i juni. Kredittforetakenes utlån økte i juni, og årsveksten gikk opp fra 62,6 til 65,8 prosent. Vekstratene er her påvirket av overføringer av utlån fra banker til kredittforetak. Overføringene har blant annet sammenheng med bankenes adgang til å skaffe seg likviditet gjennom obligasjoner med fortrinnsrett. Ser en de to kredittkildene under ett, var utlånsveksten 6,1 prosent fram til utgangen av juni, mot 7,2 prosent fram til utgangen av måneden før.

Den økte veksten i publikums obligasjonsgjeld fra de siste månedene fortsatte også i juni. Fram til utgangen av denne måneden var tolvmånedersveksten 12,7 prosent, opp fra 11,5 prosent i mai. Vi må tilbake til juni 2007 for å finne høyere vekst. Veksten i sertifikatgjelden ble redusert fra 23,4 prosent i mai til 17,7 prosent fram til utgangen av juni.

K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Det utarbeides også en indikator for samlet kreditt, kalt Kredittindikatoren K3 , som publiseres med vel en måneds tidsetterslep i forhold til K2. K3 omfatter i tillegg til K2 også publikums utenlandsgjeld, der størstedelen kan tilskrives ikke-finansielle foretaks gjeld.

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet:

Vekst i gjennomsnittlig utestående kreditt (sesongjusterte tall) i siste tremånedersperiode i forhold til foregående tremånedersperiode korrigert for valutakursomvurderinger og statistikkbrudd, omregnet til årlig rate. Beregningen er sentrert, det vil si at observasjonen legges til den midterste av månedene i den siste tremånedersperioden.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB