431360_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/kvartalsresultat
431360
statistikk
2021-05-12T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Banker og kredittforetak1. kvartal 2021

Innhold

Publisert:

Neste publisering: