Rentene fortsetter å øke

Publisert:

Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,03 prosentpoeng i november 2018 til 2,58 prosent.

Rentestatistikken viser at rentene på nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) fra et utvalg av banker og kredittforetak økte med 0,03 prosentpoeng i november til 2,58 etter en økning på 0,11 prosentpoeng i oktober.

Fastrenta på nye boliglån økte med 0,05 prosentpoeng i november til 2,89 prosent. Flytrenta på nye boliglån økte med 0,03 prosentpoeng til 2,57.

Flytrenta på utestående boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån) økte med 0,16 til 2,57 prosent i oktober, mens fastrenta på utestående boliglån var uendret på 2,83 prosent.

Figuren viser at rentene har økt de 2 siste månedene etter at styringsrenten ble satt opp.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Nye lån, flytende rente Nye lån, fast rente Utestående utlån, flytende rente Utestående utlån, fast rente Styringsrenten
Mar. 2015 3.08 2.53 3.25 3.65 1.25
Apr. 2015 3.09 2.55 3.23 3.54 1.25
Mai 2015 3.07 2.6 3.22 3.46 1.25
Juni 2015 3.00 2.71 3.19 3.4 1.00
Juli 2015 2.87 2.73 3.15 3.38 1.00
Aug. 2015 2.83 2.7 2.93 3.36 1.00
Sep. 2015 2.78 2.71 2.91 3.4 0.75
Okt. 2015 2.60 2.61 2.88 3.33 0.75
Nov. 2015 2.57 2.51 2.77 3.29 0.75
Des. 2015 2.54 2.51 2.65 3.28 0.75
Jan. 2016 2.55 2.48 2.64 3.26 0.75
Feb. 2016 2.50 2.39 2.63 3.24 0.75
Mar. 2016 2.48 2.23 2.61 3.22 0.50
Apr. 2016 2.40 2.22 2.59 3.20 0.50
Mai 2016 2.37 2.27 2.51 3.18 0.50
Juni 2016 2.38 2.26 2.47 3.16 0.50
Juli 2016 2.38 2.26 2.46 3.12 0.50
Aug. 2016 2.35 2.32 2.46 3.10 0.50
Sep. 2016 2.36 2.32 2.45 3.07 0.50
Okt. 2016 2.38 2.46 2.44 3.03 0.50
Nov. 2016 2.43 2.56 2.45 2.99 0.50
Des. 2016 2.44 2.70 2.45 2.96 0.50
Jan. 2017 2.47 2.77 2.53 2.95 0.50
Feb. 2017 2.49 2.76 2.53 2.94 0.50
Mar. 2017 2.52 2.7 2.53 2.93 0.50
Apr. 2017 2.52 2.64 2.53 2.92 0.50
Mai 2017 2.51 2.48 2.52 2.9 0.50
Juni 2017 2.51 2.50 2.52 2.88 0.50
Juli 2017 2.51 2.47 2.51 2.86 0.50
Aug. 2017 2.50 2.47 2.51 2.86 0.50
Sep. 2017 2.49 2.45 2.50 2.84 0.50
Okt. 2017 2.45 2.42 2.48 2.84 0.50
Nov. 2017 2.45 2.44 2.47 2.84 0.50
Des.2017 2.42 2.43 2.47 2.87 0.50
Jan.2018 2.42 2.59 2.46 2.88 0.50
Feb. 2018 2.42 2.72 2.46 2.87 0.50
Mar.2018 2.41 2.79 2.44 2.85 0.50
Apr. 2018 2.41 2.78 2.43 2.86 0.50
Mai 2018 2.42 2.77 2.43 2.86 0.50
Juni 2018 2.42 2.83 2.43 2.86 0.50
Juli 2018 2.44 2.79 2.42 2.86 0.50
Aug 2018 2.42 2.77 2.42 2.86 0.50
Sep 2018 2.42 2.81 2.41 2.81 0.75
Okt. 2018 2.54 2.84 2.41 2.83 0.75
Nov. 2018 2.57 2.89 2.57 2.83 0.75

Økt utlånsmargin på utestående boliglån

Utlånsmarginen på utestående boliglån økte 0,09 prosentpoeng, til 1,35 prosent fra oktober til november 2018. I samme periode falt utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger med 0,03 prosentpoeng til 1,34 prosent, mens bankenes innskuddsmargin er uendret på 0,44 prosent. Pengemarkedsrenten NIBOR økte i samme periode med 0,06 prosentpoeng, til 1,24 prosent.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Utlånsmargin, nye totale boliglån, husholdninger Utlånsmargin, utestående totale boliglån, husholdninger NIBOR
Nov. 2015 1.37 1.62 1.20
Des. 2015 1.38 1.56 1.15
Jan. 2016 1.36 1.51 1.19
Feb. 2016 1.43 1.61 1.07
Mar. 2016 1.45 1.65 1.02
Apr. 2016 1.38 1.63 1.01
Mai 2016 1.38 1.58 0.99
Juni 2016 1.34 1.50 1.03
Juli 2016 1.31 1.45 1.07
Aug. 2016 1.26 1.42 1.09
Sep. 2016 1.19 1.33 1.17
Okt. 2016 1.27 1.37 1.12
Nov. 2016 1.28 1.34 1.16
Des. 2016 1.27 1.30 1.19
Jan. 2017 1.45 1.52 1.04
Feb. 2017 1.44 1.5 1.06
Mar. 2017 1.54 1.57 0.99
Apr. 2017 1.54 1.57 0.99
Mai 2017 1.59 1.63 0.92
Juni 2017 1.67 1.71 0.84
Juli 2017 1.68 1.71 0.83
Aug. 2017 1.70 1.73 0.80
Sep. 2018 1.67 1.71 0.82
Okt. 2017 1.64 1.7 0.81
Nov. 2017 1.67 1.72 0.78
Des.2017 1.60 1.67 0.82
Jan.2018 1.57 1.63 0.86
Feb. 2018 1.41 1.45 1.03
Mar.2018 1.24 1.28 1.19
Apr. 2018 1.29 1.33 1.13
Mai 2018 1.41 1.44 1.02
Juni 2018 1.43 1.46 1.00
Juli 2018 1.40 1.40 1.05
Aug 2018 1.38 1.39 1.05
Sep 2018 1.32 1.32 1.12
Okt. 2018 1.37 1.26 1.18
Nov.2018 1.34 1.35 1.24

Økte innskuddsrenter

Renten på innskudd fra husholdninger økte med 0,05 prosentpoeng til 0,83 prosent, mens renta på innskudd fra ikke-finansielle foretak økte med 0,07 prosentpoeng, til 0,74 prosent.

Ny ORBOF-rapportering fra januar 2018

Som følge av at Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) er tilpasset internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), er det foretatt en omlegging av statistikken.

Det er noe usikkerhet til kvaliteten på dataene fra og med 2018. Dette gjelder spesielt serier med få observasjoner, og vi har valgt å ikke publisere enkelte serier. Publiseringen omfatter foreløpig bare utvalget som er endret noe. De viktigste endringene for rentestatistikken er at det er innført flere panttyper på utlån. Dette har påvirket beregningen av renter, spesielt av andre nedbetalingslån uten pant i bolig. Det publiseres foreløpig kun lån med pant i bolig og andre nedbetalingslån totalt.

En annen endring er at byggelån ikke lenger publiseres som egen serie, men inngår blant annet i rammelån med pant i bolig både for nye og utestående lån.

Foreløpig publiseres bare renter på innskudd i alt. Seriene for bundne og ikke-bundne innskudd vil ikke lenger bli oppdatert, men blir senere erstattet av nye innskuddsserier.

Datagrunnlaget editeres løpende og vil bli oppdatert ved neste publisering.

Faktaside