Økte renter

Publisert:

Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte i oktober med 0,11 prosentpoeng til 2,55 prosent etter å ha vært på samme nivå det siste året.

Fastrenta på nye boliglån økte med 0,03 prosentpoeng i oktober til 2,84, viser nye tall fra statistikken Renter. Fastrentene økte mye på begynnelsen av året, og de var 0,41 prosentpoeng høyere i oktober 2018 enn i desember 2017. Merk at noe av denne økningen kan skyldes omlegging av statistikken. Flytrenta på nye boliglån økte med 0,12 prosentpoeng til 2,54 prosent etter å ha vært tilnærmet uendret siden utgangen av 2017.

Renta på nye nedbetalingslån med pant i bolig økte med 0,11 prosentpoeng i oktober til 2,54 prosent etter å ha vært uendret siden desember 2017. Renta på nye rammelån med pant i bolig økte med 0,11 prosentpoeng fra september til oktober til 2,65 prosent og var 0,29 prosentpoeng høyere i oktober i år enn i desember 2017. Renten på rammelån med pant i bolig har vært høyere enn renten på nedbetalingslån etter omleggingen av statistikken i januar i år. Det kan blant annet ha sammenheng med at byggelån nå er inkludert i rammelån med pant i bolig.

Flytrenta på utestående boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån) var omtrent uendret på 2,41 prosent i oktober, mens fastrenta på utestående boliglån økte med 0,02 prosentpoeng, til 2,83 prosent. Renta på utestående boliglån har vært stabil de siste tre måneder, men var 0,05 prosentpoeng lavere i oktober enn ved utgangen av 2017.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Nye lån, flytende rente Nye lån, fast rente Utestående utlån, flytende rente Utestående utlån, fast rente Styringsrenten
Feb. 2015 3.11 2.53 3.52 3.80 1.25
Mar. 2015 3.08 2.53 3.25 3.65 1.25
Apr. 2015 3.09 2.55 3.23 3.54 1.25
Mai 2015 3.07 2.6 3.22 3.46 1.25
Juni 2015 3.00 2.71 3.19 3.4 1.00
Juli 2015 2.87 2.73 3.15 3.38 1.00
Aug. 2015 2.83 2.7 2.93 3.36 1.00
Sep. 2015 2.78 2.71 2.91 3.4 0.75
Okt. 2015 2.60 2.61 2.88 3.33 0.75
Nov. 2015 2.57 2.51 2.77 3.29 0.75
Des. 2015 2.54 2.51 2.65 3.28 0.75
Jan. 2016 2.55 2.48 2.64 3.26 0.75
Feb. 2016 2.50 2.39 2.63 3.24 0.75
Mar. 2016 2.48 2.23 2.61 3.22 0.50
Apr. 2016 2.40 2.22 2.59 3.20 0.50
Mai 2016 2.37 2.27 2.51 3.18 0.50
Juni 2016 2.38 2.26 2.47 3.16 0.50
Juli 2016 2.38 2.26 2.46 3.12 0.50
Aug. 2016 2.35 2.32 2.46 3.10 0.50
Sep. 2016 2.36 2.32 2.45 3.07 0.50
Okt. 2016 2.38 2.46 2.44 3.03 0.50
Nov. 2016 2.43 2.56 2.45 2.99 0.50
Des. 2016 2.44 2.70 2.45 2.96 0.50
Jan. 2017 2.47 2.77 2.53 2.95 0.50
Feb. 2017 2.49 2.76 2.53 2.94 0.50
Mar. 2017 2.52 2.7 2.53 2.93 0.50
Apr. 2017 2.52 2.64 2.53 2.92 0.50
Mai 2017 2.51 2.48 2.52 2.9 0.50
Juni 2017 2.51 2.50 2.52 2.88 0.50
Juli 2017 2.51 2.47 2.51 2.86 0.50
Aug. 2017 2.50 2.47 2.51 2.86 0.50
Sep. 2018 2.49 2.45 2.50 2.84 0.50
Okt. 2017 2.45 2.42 2.48 2.84 0.50
Nov. 2017 2.45 2.44 2.47 2.84 0.50
Des.2017 2.42 2.43 2.47 2.87 0.50
Jan.2018 2.42 2.59 2.46 2.88 0.50
Feb. 2018 2.42 2.72 2.46 2.87 0.50
Mar.2018 2.41 2.79 2.44 2.85 0.50
Apr. 2018 2.41 2.78 2.43 2.86 0.50
Mai 2018 2.42 2.77 2.43 2.86 0.50
Juni 2018 2.42 2.83 2.43 2.86 0.50
Juli 2018 2.44 2.79 2.42 2.86 0.50
Aug 2018 2.42 2.77 2.42 2.86 0.50
Sep 2018 2.42 2.81 2.41 2.81 0.75
Okt. 2018 2.54 2.84 2.41 2.83 0.75

Økt utlånsmargin

Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger økte med 0,05 prosentpoeng til 1,37 prosent, mens utlånsmarginen på utestående boliglån falt med 0,06 prosentpoeng, til 1,26 prosent fra august til oktober 2018. Bankenes innskuddsmargin økte med 0,05 prosentpoeng, til 0,44 prosent. Pengemarkedsrenten NIBOR økte i samme periode med 0,06 prosentpoeng, til 1,18 prosent. Norges Banks styringsrente ble satt opp med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent med virkning fra 21 september etter å ha vært uendret på 0,50 prosent siden 18 mars 2016.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Utlånsmargin, nye totale boliglån, husholdninger Utlånsmargin, utestående totale boliglån, husholdninger NIBOR
Feb. 2015 1.64 2.17 1.37
Mar. 2015 1.49 1.79 1.50
Apr. 2015 1.48 1.73 1.53
Mai 2015 1.52 1.76 1.48
Juni 2015 1.61 1.85 1.36
Juli 2015 1.57 1.88 1.29
Aug. 2015 1.67 1.83 1.15
Sep. 2015 1.64 1.82 1.14
Okt. 2015 1.49 1.81 1.11
Nov. 2015 1.37 1.62 1.20
Des. 2015 1.38 1.56 1.15
Jan. 2016 1.36 1.51 1.19
Feb. 2016 1.43 1.61 1.07
Mar. 2016 1.45 1.65 1.02
Apr. 2016 1.38 1.63 1.01
Mai 2016 1.38 1.58 0.99
Juni 2016 1.34 1.50 1.03
Juli 2016 1.31 1.45 1.07
Aug. 2016 1.26 1.42 1.09
Sep. 2016 1.19 1.33 1.17
Okt. 2016 1.27 1.37 1.12
Nov. 2016 1.28 1.34 1.16
Des. 2016 1.27 1.30 1.19
Jan. 2017 1.45 1.52 1.04
Feb. 2017 1.44 1.5 1.06
Mar. 2017 1.54 1.57 0.99
Apr. 2017 1.54 1.57 0.99
Mai 2017 1.59 1.63 0.92
Juni 2017 1.67 1.71 0.84
Juli 2017 1.68 1.71 0.83
Aug. 2017 1.70 1.73 0.80
Sep. 2018 1.67 1.71 0.82
Okt. 2017 1.64 1.7 0.81
Nov. 2017 1.67 1.72 0.78
Des.2017 1.60 1.67 0.82
Jan.2018 1.57 1.63 0.86
Feb. 2018 1.41 1.45 1.03
Mar.2018 1.24 1.28 1.19
Apr. 2018 1.29 1.33 1.13
Mai 2018 1.41 1.44 1.02
Juni 2018 1.43 1.46 1.00
Juli 2018 1.40 1.40 1.05
Aug 2018 1.38 1.39 1.05
Sep 2018 1.32 1.32 1.12
Okt. 2018 1.37 1.26 1.18

Økte innskuddsrenter

Renten på innskudd fra husholdninger økte med 0,02 prosentpoeng til 0,78 prosent, mens renta på innskudd fra ikke-finansielle foretak var tilnærmet uendret på 0,67 prosent.

Ny ORBOF-rapportering fra januar 2018

Som følge av at Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) er tilpasset internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), er det foretatt en omlegging av statistikken.

Det er noe usikkerhet til kvaliteten på dataene fra og med 2018. Dette gjelder spesielt serier med få observasjoner, og vi har valgt å ikke publisere enkelte serier. Publiseringen omfatter foreløpig bare utvalget som er endret noe. De viktigste endringene for rentestatistikken er at det er innført flere panttyper på utlån. Dette har påvirket beregningen av renter, spesielt av andre nedbetalingslån uten pant i bolig. Det publiseres foreløpig kun lån med pant i bolig og andre nedbetalingslån totalt.

En annen endring er at byggelån ikke lenger publiseres som egen serie, men inngår blant annet i rammelån med pant i bolig både for nye og utestående lån.

Foreløpig publiseres bare renter på innskudd i alt. Seriene for bundne og ikke-bundne innskudd vil ikke lenger bli oppdatert, men blir senere erstattet av nye innskuddsserier.

Datagrunnlaget editeres løpende og vil bli oppdatert ved neste publisering.

Faktaside