Lavere renter på boliglån

Publisert:

Utlånsrenta på nye og utestående boliglån falt i oktober. Flytende rente på nye boliglån til husholdninger falt med 0,04 prosentpoeng, til 2,45 prosent mens fastrenta ble redusert med 0,03 prosentpoeng til 2,42 prosent.

Rentestatistikken viser at renta på nye boliglån i alt fra et utvalg av banker og kredittforetak gikk ned med 0,04 prosentpoeng, til 2,45 prosent i oktober 2017. Rentene på nye nedbetalingslån med pant i bolig gikk ned med 0,03 prosentpoeng til 2,46 prosent mens renta på nye rammelån med pant i bolig gikk ned med 0,05 prosentpoeng til 2,39 prosent.

Flytrenta på nye boliglån ble redusert med 0,04 prosentpoeng til 2,45 mens fastrenta ble redusert med 0,03 prosentpoeng til 2,42 prosent. Flytrenta på utestående lån med pant i bolig gikk ned med 0,02 prosentpoeng til 2,48 mens fastrenta på utestående lån var uendret på 2,84.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Nye lån, flytende rente Nye lån, fast rente Utestående utlån, flytende rente Utestående utlån, fast rente
Mar. 2015 3.08 2.53 3.25 3.65
Apr. 2015 3.09 2.55 3.23 3.54
Mai 2015 3.07 2.6 3.22 3.46
Juni 2015 3.00 2.71 3.19 3.4
Juli 2015 2.87 2.73 3.15 3.38
Aug. 2015 2.83 2.7 2.93 3.36
Sep. 2015 2.78 2.71 2.91 3.4
Okt. 2015 2.60 2.61 2.88 3.33
Nov. 2015 2.57 2.51 2.77 3.29
Des. 2015 2.54 2.51 2.65 3.28
Jan. 2016 2.55 2.48 2.64 3.26
Feb. 2016 2.50 2.39 2.63 3.24
Mar. 2016 2.48 2.23 2.61 3.22
Apr. 2016 2.40 2.22 2.59 3.20
Mai 2016 2.37 2.27 2.51 3.18
Juni 2016 2.38 2.26 2.47 3.16
Juli 2016 2.38 2.26 2.46 3.12
Aug. 2016 2.35 2.32 2.46 3.10
Sep. 2016 2.36 2.32 2.45 3.07
Okt. 2016 2.38 2.46 2.44 3.03
Nov. 2016 2.43 2.56 2.45 2.99
Des. 2016 2.44 2.70 2.45 2.96
Jan. 2017 2.47 2.77 2.53 2.95
Feb. 2017 2.49 2.76 2.53 2.94
Mar. 2017 2.52 2.7 2.53 2.93
Apr. 2017 2.52 2.64 2.53 2.92
Mai 2017 2.51 2.48 2.52 2.9
Juni 2017 2.51 2.50 2.52 2.88
Juli 2017 2.51 2.47 2.51 2.86
Aug. 2017 2.50 2.47 2.51 2.86
Sep. 2017 2.49 2.45 2.50 2.84
Okt. 2017 2.45 2.42 2.48 2.84

Redusert utlånsmargin

Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger ble redusert med 0,03 prosentpoeng, til 1,64 prosent mens utlånsmarginen på utestående boliglån var omtrent uendret på 1,70 prosent i oktober. Bankenes innskuddsmargin var uendret på 0,10 prosent. Pengemarkedsrenten NIBOR falt i samme periode med 0,01 prosentpoeng til 0,81 prosent.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Utlånsmargin, nye totale boliglån, husholdninger Utlånsmargin, utestående totale boliglån, husholdninger NIBOR
Mar. 2015 1.49 1.79 1.50
Apr. 2015 1.48 1.73 1.53
Mai 2015 1.52 1.76 1.48
Juni 2015 1.61 1.85 1.36
Juli 2015 1.57 1.88 1.29
Aug. 2015 1.67 1.83 1.15
Sep. 2015 1.64 1.82 1.14
Okt. 2015 1.49 1.81 1.11
Nov. 2015 1.37 1.62 1.20
Des. 2015 1.38 1.56 1.15
Jan. 2016 1.36 1.51 1.19
Feb. 2016 1.43 1.61 1.07
Mar. 2016 1.45 1.65 1.02
Apr. 2016 1.38 1.63 1.01
Mai 2016 1.38 1.58 0.99
Juni 2016 1.34 1.50 1.03
Juli 2016 1.31 1.45 1.07
Aug. 2016 1.26 1.42 1.09
Sep. 2016 1.19 1.33 1.17
Okt. 2016 1.27 1.37 1.12
Nov. 2016 1.28 1.34 1.16
Des. 2016 1.27 1.30 1.19
Jan. 2017 1.45 1.52 1.04
Feb. 2017 1.44 1.5 1.06
Mar. 2017 1.54 1.57 0.99
Apr. 2017 1.54 1.57 0.99
Mai 2017 1.59 1.63 0.92
Juni 2017 1.67 1.71 0.84
Juli 2017 1.68 1.71 0.83
Aug. 2017 1.70 1.73 0.80
Sep. 2017 1.67 1.71 0.82
Okt. 2017 1.64 1.7 0.81

Lave renter på lån til ikke-finansielle foretak

Renta på nye andre nedbetalingslån til ikke-finansielle foretak ble redusert med 0,04 prosentpoeng til 2,77 prosent i oktober, mens renta på utestående lån var omtrent uendret på 2,87 prosent.

Lave innskuddsrenter

Renta på bankinnskudd fra ikke-finansielle foretak falt med 0,02 prosentpoeng, til 0,59 mens renta på innskudd fra husholdninger var omtrent uendret på 0,78 i oktober 2017.

Faktaside