Høyest utlånsvekst blant lønnstakere i Oslo

Publisert:

Totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere økte med 7,1 prosent i 2017 til 2 649 milliarder kroner. Utlånsveksten var sterkest blant lønnstakere i Oslo med 9,3 prosent.

Utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere i Oslo var 410 milliarder kroner ved utgangen av 2017, viser bankstatistikken. Tilsvarende tall for 2016 var 376 milliarder kroner. Oslo står også for den største andelen av utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere med 15,5 prosent.

Svakest utlånsvekst i Rogaland

Veksten i utlån til lønnstakere fra banker og kredittforetak var svakest i Rogaland, med 3,9 prosent. Utlånene i det sørligste vestlandsfylket beløp seg til 268 milliarder kroner ved utgangen av 2017, noe som tilsvarer 10,1 prosent av de totale fylkesfordelte utlånene til lønnstakere.