436312_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/regledig/aar
436312
statistikk
2021-01-27T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
regledig, Registrerte arbeidsledige (avsluttet i Statistisk sentralbyrå), arbeidsmarkedstiltakArbeidsledighet, Arbeid og lønn
true

Registrerte arbeidsledige (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)2020

Innhold

Publisert:

Registrerte ledige publiseres nå av NAV under Helt ledige. Ansvaret for statistikken er fra 1. januar 2021 overført i henhold til nasjonalt program for offisiell statistikk.

Registrerte ledige 15-74 år, etter utdanningsnivå1
November 2019November 2020November 2019 - November 2020
TotaltProsent
1SSB mangler opplysning om utdanningsnivå for mange innvandrere. For 2014 og nyere årganger inneholder tall for utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen. For mer informasjon, se Om statistikken på www.ssb.no/utdanning/statistikker/utniv. Tallene på registrerte ledige etter utdanning må ikke forveksles med NAVs ledighetstall etter utdanning. NAVs tall viser arbeidssøkernes selvrapporterte høyeste påbegynte utdanningsnivå. SSBs tall viser til personens høyeste avsluttede utdanningsnivå slik dette er registrert i SSBs utdanningsregister. Dette er i hovedsak basert på det utdanningsinstitusjonene rapporterer inn av fullførte utdanninger. For mer informasjon, se Om statistikken på www.ssb.no/utdanning/statistikker/utniv
2Utdanningsnivå Videregående skole Videregående skole-nivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
Hele landet59 454108 98749 53383
Grunnskolenivå22 81937 16714 34863
Videregående skolenivå221 23837 87916 64178
Universitets- og høgskolenivå, kort8 31617 0258 709105
Universitets- og høgskolenivå, lang3 3206 6763 356101
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning3 76110 2406 479172