188023
/arbeid-og-lonn/statistikker/regledig/aar
188023
Flere arbeidsledige i Rogaland
statistikk
2015-03-24T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
regledig, Registrerte arbeidsledige, arbeidsmarkedstiltakArbeidsledighet, Arbeid og lønn
false
Registrerte arbeidsledige 2014

Registrerte arbeidsledige2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere arbeidsledige i Rogaland

Seks fylker hadde en økning i antall registrerte arbeidsledige på mer enn 10 prosent fra november 2013 til november 2014. Veksten var sterkest i Rogaland med 18 prosent.

Registrerte arbeidsledige,etter kjønn. Kommuner med lavest og høyest ledighet. Årsgjennomsnitt. Prosent
 2014
 Begge kjønnMennKvinner
Kommuner med lavest ledighet:   
1266 Masfjorden0,50,40,5
1134 Suldal0,60,40,9
1445 Gloppen0,80,71,0
1046 Sirdal0,91,20,4
1151 Utsira0,91,60,0
1419 Leikanger0,90,90,9
1739 Raarvihke Røyrvik0,91,30,4
Kommuner med høyest ledighet:   
2015 Hasvik7,28,35,7
2028 Båtsfjord7,07,46,4
2002 Vardø6,86,86,8
1928 Torsken6,77,16,3
1857 Værøy6,37,94,3
2023 Gamvik6,36,75,8
1868 Øksnes5,96,35,5

Rogaland hadde likevel en ledighetsprosent som lå lavere enn landsgjennomsnittet i november 2014 med 2,3 prosent mot 2,6. De fem andre fylkene med vekst i antall registrerte ledige på over 10 prosent var Vest-Agder, Buskerud, Telemark, Sør-Trøndelag og Hordaland.

Flere arbeidsledige over 29 år

Fra november 2013 til november 2014 økte tallet på registrerte arbeidsledige over 29 år med 7 prosent. For aldersgruppen 15 til 29 år var det derimot en nedgang på 2 prosent. Oppland hadde størst nedgang i antall arbeidsledige for gruppen 15-29 år med 14 prosent. I Rogaland var det derimot en klar økning også av unge ledige med 15 prosent.

I november 2014 utgjorde registrerte arbeidsledige 15-29 åringer 32 prosent av alle registrerte ledige. Andelen var lavest i Oslo og Akershus med rundt 26 prosent og høyest i Nordland med 39 prosent.

Årsgjennomsnittet for 2014 viser stor variasjon mellom kommuner

Hasvik kommune i Finnmark hadde den høyeste arbeidsledigheten blant kommunene i 2014 med 7,2 prosent, Masfjorden i Hordaland den laveste med 0,5 prosent. Det er hovedsakelig små kommuner som ligger i ytterpunktene med enten høy eller lav ledighet. Fredrikstad hadde den høyeste ledigheten blant de større kommunene med 4,3 prosent, mens Sola hadde lavest arbeidsledighet, med 1,5 prosent.

Endring i publiseringen av registrerte arbeidsledigeÅpne og lesLukk

Statistikken har vært publisert av SSB hver måned. Heretter vil vi bare publisere en gang i året, med november som referansemåned. NAV publiserer tall hver måned. Vekten i SSBs publisering ligger på regionale tall, samt at vi fra neste publisering også vil gi fordeling på utdanningsnivå. SSB publiserer månedlig tall for en bredere gruppe av arbeidsledige gjennom Arbeidskraftundersøkelsen (AKU).

To mål på arbeidsledighetÅpne og lesLukk

Det er to mål på arbeidsledighet: NAVs tall for registrerte arbeidsledige og SSBs tall for arbeidsledige basert på spørreundersøkelsen Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Forskjellen mellom de to tallseriene er at AKU-tallene også inneholder arbeidsledige som ikke er registrert hos NAV, samt en del av dem som er registrert hos NAV som deltakere på arbeidsmarkedstiltak. En del av de registrerte arbeidsledige i NAV blir ikke klassifisert som arbeidsledige i AKU. Særlig gjelder dette personer med lange ledighetsperioder som ikke lenger oppfatter seg selv som aktive jobbsøkere. Ufrivillig permitterte regnes også som sysselsatte i AKU. Registrerte arbeidsledige må derfor ikke forveksles med arbeidsledige i SSBs Arbeidskraftundersøkelse.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB