194187_tabell_216535_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnstat/aar
194187_tabell_216535
statistikk
2015-01-29T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
true
Statistikken viser lønn for ansatte i staten. Månedslønna gikk opp med 1 400 kroner fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014.

Lønn for ansatte i staten1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Ansatte i staten. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosent1
MånedslønnAvtalt månedslønn
20142013 - 201420142013 - 2014
1Ansatte i staten som er rapportert inn til Statens sentrale tjenestemannsregister
Staten i alt44 4003,042 9002,9
Menn46 4003,144 2002,8
Kvinner42 2003,241 4003,0
Heltidsansatte44 9003,243 3002,9
Menn46 7003,344 4002,8
Kvinner42 7003,142 0003,2
Deltidsansatte40 1002,038 8002,1
Menn42 5001,240 5001,5
Kvinner38 9002,438 0002,4