194187_tabell_216533_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnstat/aar
194187_tabell_216533
statistikk
2015-01-29T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
true
Statistikken viser lønn for ansatte i staten. Månedslønna gikk opp med 1 400 kroner fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014.

Lønn for ansatte i staten1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Heltidsansatte i staten, etter næringsgrupper. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosent1
MånedslønnAvtalt månedslønn
201320142013 - 2014201320142013 - 2014
1Ansatte i staten som er rapportert inn til Statens Sentrale Tjenestemannsregister.
Statlig forvaltning, i alt43 50044 9003,241 80043 0002,9
Av dette
Generell offentlig administrasjon44 50045 6002,544 00045 2002,7
Utenrikssaker52 20053 6002,751 20052 6002,7
Forsvar42 00043 9004,539 60040 7002,8
Retts- og fengselsvesen43 90045 3003,240 40041 5002,7
Politi- og påtalemyndighet43 60044 8002,839 90041 1003,0