43896_om_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnnho/kvartal
43896_om
statistikk
1999-01-01T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
true

Lønn for ansatte i industri og private byggje- og anleggsverksemder tilslutta Næringslivets Hovedorganisasjon4. kvartal 1998

Innhald

Om statistikken

Denne statistikken har ikkje "Om statistikken".