Lønn for ansatte i industri og private byggje- og anleggsverksemder tilslutta Næringslivets Hovedorganisasjon4. kvartal 1998

Innhald

Arkiv for Lønn for ansatte i industri og private byggje- og anleggsverksemder tilslutta Næringslivets Hovedorganisasjon - kvartalvis

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
1. januar 1999 4. kvartal 1998 Lønnsstatistikk, industri og privat bygg- og anleggsvirksomhet, virksomheter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon