44635_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnnho/kvartal
44635
Lønnsstatistikk, industri og privat bygg- og anleggsvirksomhet, virksomheter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon
statistikk
1999-01-01T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnnho, Lønn for ansatte i industri og private byggje- og anleggsverksemder tilslutta Næringslivets HovedorganisasjonLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
true

Lønn for ansatte i industri og private byggje- og anleggsverksemder tilslutta Næringslivets Hovedorganisasjon4. kvartal 1998

Innhald