325504_tabell_351292_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
325504_tabell_351292
statistikk
2018-05-30T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
true

Lønnsindeks1. kvartal 2018, foreløpige tall

Innhold

Lønnsindeks for gjennomsnittlig månedslønn. 2005=100
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn
1. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 2018
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift156,6152,7154,8151,9162,3
Industri154,4155,1156,8156,1158,7
Kraftforsyning173,3177,3177,2181,6179,2
Vannforsyning, avløp og renovasjon145,3143,6150,3151,0150,4
Bygge- og anleggsvirksomhet147,4149,8151,4147,9152,3
Varehandel142,5140,4145,8151,1145,9
Samferdsel153,8153,5153,5153,7156,9
Hotell- og restaurantvirksomhet136,2137,2134,2135,9138,1
Informasjon og kommunikasjon162,7159,0160,4159,5167,0
Omsetning og drift av fast eiendom158,0157,9159,4156,0160,1
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting147,7145,7148,6149,0151,5
Forretningsmessig tjenesteyting149,4147,8148,1149,5155,1
Undervisning144,8147,5147,5149,3148,5
Helse- og sosialtjenester151,3152,6153,9154,3155,7
Kultur, underholdning og fritid i alt149,5149,7151,8153,5153,6
Personlig tjenesteyting146,8148,3151,4150,0151,7