288302_tabell_297389_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
288302_tabell_297389
statistikk
2017-02-27T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
false
Lønnsindeksen viser gjennomsnittlig avtalt månedslønn i næringer som industri, bygg og anlegg, olje- og gassvirksomhet.

Lønnsindeks4. kvartal 2016, foreløpige tall

Innhold

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
3. kvartal 2015 - 4. kvartal 20153. kvartal 2016 - 4. kvartal 2016
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,40,6
Industri0,10,1
Kraftforsyning0,70,2
Vannforsyning, avløp og renovasjon0,10,4
Bygge- og anleggsvirksomhet0,1-0,3
Varehandel-0,20,1
Samferdsel1,01,1
Hotell- og restaurantvirksomhet0,61,2
Informasjon og kommunikasjon-0,1-0,4
Omsetning og drift av fast eiendom0,61,3
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting0,70,3
Forretningsmessig tjenesteyting-0,1-0,2
Undervisning0,10,5
Helse- og sosialtjenester0,21,1
Kultur, underholdning og fritid i alt0,00,1
Personlig tjenesteyting-0,3-0,3