92603_tabell_116143_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
92603_tabell_116143
statistikk
2013-05-31T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
false

Lønnsindeks1. kvartal 2013, foreløpige tall

Innhold

Lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn. 2005=100
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn
1. kvartal 20122. kvartal 20123. kvartal 20124. kvartal 20121. kvartal 2013
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift136,2137,8137,6141,9142,6
Industri134,6134,7136,6138,9139,2
Kraftforsyning145,4145,5148,1150,5153,1
Vannforsyning, avløp og renovasjon132,0131,8133,6137,1136,8
Bygge- og anleggsvirksomhet130,7131,7133,2133,9134,2
Varehandel127,5128,5130,0131,4131,3
Samferdsel133,7133,8136,7138,0139,6
Hotell- og restaurantvirksomhet124,4126,0126,3128,0128,4
Informasjon og kommunikasjon136,1138,5136,6137,9138,7
Omsetning og drift av fast eiendom132,4132,6135,5136,3140,4
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting133,1134,3135,0136,8138,2
Forretningsmessig tjenesteyting130,1130,3130,4132,0133,4
Undervisning129,2129,7132,3133,3134,2
Helse- og sosialtjenester135,6136,3137,8138,9139,5
Kultur, underholdning og fritid i alt128,4129,6131,9133,4134,3
Personlig tjenesteyting129,6130,0131,2132,2133,7