194193_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnind/aar
194193_tabell
statistikk
2015-01-21T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
true
Statistikken viser lønn for ansatte i industri. Månedslønna gikk opp 1 100 kroner, eller 2,7 prosent, fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014.

Lønn for ansatte i industri1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Heltidsansatte i industri, etter yrke. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosentfullscreen-iconHeltidsansatte i industri, etter yrke. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosentexcel-iconHeltidsansatte i industri, etter yrke. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosentcsv-iconHeltidsansatte i industri, etter yrke. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosent
Tabell 2Heltidsansatte i industri, etter næring. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosentfullscreen-iconHeltidsansatte i industri, etter næring. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosentexcel-iconHeltidsansatte i industri, etter næring. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosentcsv-iconHeltidsansatte i industri, etter næring. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosent
Tabell 3Ansatte i industri. etter arbeidstid og kjønn. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosentfullscreen-iconAnsatte i industri. etter arbeidstid og kjønn. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosentexcel-iconAnsatte i industri. etter arbeidstid og kjønn. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosentcsv-iconAnsatte i industri. etter arbeidstid og kjønn. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosent

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken