194185_tabell_218308_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnhelse/aar
194185_tabell_218308
statistikk
2015-02-19T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
true
Lønn for ansatte i helse- og sosialtjenester. Månedslønna gikk opp 600 kroner fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014

Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. oktober. Kroner og endring i prosent
NæringsundergruppeAnsatte med i undersøkelsenMånedslønn (kr)Månedslønn (kr)Endring i prosent
201320142013 - 2014
Helse- og sosialtjenester38 72836 30036 9001,7
Helsetjenester10 11842 80043 7002,1
Sykehustjenester6 23942 50043 8003,1
Sosialtjenester28 61033 20034 0002,4
Pleie og omsorg i institusjon5 16936 30036 9001,7
Barnehager13 65530 90031 6002,3
Arbeidstreningsbedrifter4 82634 90035 9002,9