194185_tabell_218307_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnhelse/aar
194185_tabell_218307
statistikk
2015-02-19T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
true
Lønn for ansatte i helse- og sosialtjenester. Månedslønna gikk opp 600 kroner fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014

Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter yrke. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
201320142013 - 2014201320142013 - 2014
Private helse- og sosialtjenester, i alt36 30036 9001,735 70036 4002,0
Lederyrker54 00055 8003,353 30055 1003,4
- administrerende direktør (1210)54 20056 4004,153 60055 8004,1
Akademiske yrker51 50052 0001,050 70051 3001,2
Høgskoleyrker37 10037 7001,636 40037 0001,6
Kontor- og kundeserviceyrker32 50033 2002,232 20032 9002,2
Salgs-, service- og omsorgsyrker29 80030 3001,729 40029 9001,7
Yrker uten krav til utdanning27 10027 6001,826 80027 4002,2