Tabell

Ansatte i private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
20142013 - 201420142013 - 2014
Helse- og sosialtjenester i alt36 4001,735 7002,0
Menn40 5001,039 3001,0
Kvinner35 2002,334 5002,4
Heltidsansatte36 9001,736 4002,0
Menn40 9000,740 0001,0
Kvinner35 5002,635 1002,6
Deltidsansatte35 1001,433 7002,1
Menn38 1000,835 5001,4
Kvinner34 6001,533 4002,1