Lønn for ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Arkiv for Lønn for ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
12. januar 2015 1. oktober 2014 Månedslønna opp med 1 100 kroner
9. januar 2014 1. oktober 2013 Lønna opp 3,2 prosent i byggebransjen
9. januar 2013 1. oktober 2012 Lønna opp 1 100 kroner i byggebransjen
12. januar 2012 1. oktober 2011 Månedslønnen økte med 1 100 kroner
13. januar 2011 1. oktober 2010 Lønna opp 2,6 prosent i byggebransjen
28. januar 2010 1. oktober 2009 Lønna opp 2,7 prosent i byggebransjen
22. januar 2009 1. oktober 2008 Lønna opp 5,9 prosent i byggebransjen
25. januar 2008 1. oktober 2007 Lønna opp 7 prosent for håndverkerne
2. februar 2007 1. oktober 2006 Månedslønna økte med 4,1 prosent
3. mars 2006 1. oktober 2005 Lønnsvekst på 3,4 prosent i byggebransjen
4. mars 2005 1. oktober 2004 Lønnsvekst på 3,5 prosent
26. februar 2004 1. oktober 2003 Månedslønna økte med 700 kroner
28. februar 2003 1. oktober 2002 Årslønna økte med 5,3 prosent
1. mars 2002 1. oktober 2001 Månedsfortjenesten økte med 1 100 kroner
2. mars 2001 1. oktober 2000 Månedsfortjenesten økte med 1 000 kroner