210008_tabell_229482_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/hesospers/aar
210008_tabell_229482
statistikk
2015-06-12T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
false
Statistikken omfatter helsepersonell i ulike næringer i Norge. 79 prosent av de med helse- eller sosialfaglig utdanning jobbet i helse- og sosialtjenestene 4. kvartal 2014.

Helse- og sosialpersonell2014, 4. kvartal

Innhold

Helse- og sosialpersonell,15-66 år
20142013 - 20142013
AntallAndelProsentAntall
Personer med helse- og sosialfalig utdanning436 991100,02,2427 769
Menn66 34315,22,764 628
Kvinner370 64884,82,1363 141
 
Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning378 279100,02,2370 211
Menn59 90715,82,858 279
Kvinner318 37284,22,1311 932
 
Sysselssatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester299 68279,22,4292 720