Tabell

Helse- og sosialpersonell,15-66 år
20142013 - 20142013
AntallAndelProsentAntall
Personer med helse- og sosialfalig utdanning436 991100,02,2427 769
Menn66 34315,22,764 628
Kvinner370 64884,82,1363 141
 
Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning378 279100,02,2370 211
Menn59 90715,82,858 279
Kvinner318 37284,22,1311 932
 
Sysselssatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester299 68279,22,4292 720