210008_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/hesospers/aar
210008_tabell
statistikk
2015-06-12T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
false
Statistikken omfatter helsepersonell i ulike næringer i Norge. 79 prosent av de med helse- eller sosialfaglig utdanning jobbet i helse- og sosialtjenestene 4. kvartal 2014.

Helse- og sosialpersonell2014, 4. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Helse- og sosialpersonell,15-66 årfullscreen-iconHelse- og sosialpersonell,15-66 årexcel-iconHelse- og sosialpersonell,15-66 årcsv-iconHelse- og sosialpersonell,15-66 år
Tabell 2Personer i arbeidsstyrken med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning, arbeidsstyrkestatus og alderfullscreen-iconPersoner i arbeidsstyrken med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning, arbeidsstyrkestatus og alderexcel-iconPersoner i arbeidsstyrken med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning, arbeidsstyrkestatus og aldercsv-iconPersoner i arbeidsstyrken med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning, arbeidsstyrkestatus og alder
Tabell 3Sysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning og andel sysselsatte i næring. Per 4. kvartalfullscreen-iconSysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning og andel sysselsatte i næring. Per 4. kvartalexcel-iconSysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning og andel sysselsatte i næring. Per 4. kvartalcsv-iconSysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning og andel sysselsatte i næring. Per 4. kvartal
Tabell 4Sysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester, etter fagutdanning og ukentlig avtalt arbeidstid. 4. kvartalfullscreen-iconSysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester, etter fagutdanning og ukentlig avtalt arbeidstid. 4. kvartalexcel-iconSysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester, etter fagutdanning og ukentlig avtalt arbeidstid. 4. kvartalcsv-iconSysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester, etter fagutdanning og ukentlig avtalt arbeidstid. 4. kvartal
Tabell 5Sysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i helse- og sosialtjenester, etter fagutdanning og alder. Per 4. kvartalfullscreen-iconSysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i helse- og sosialtjenester, etter fagutdanning og alder. Per 4. kvartalexcel-iconSysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i helse- og sosialtjenester, etter fagutdanning og alder. Per 4. kvartalcsv-iconSysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i helse- og sosialtjenester, etter fagutdanning og alder. Per 4. kvartal
Tabell 6Innvandrere og ikke-bosatte 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning sysselsatt i helse- og sosialtjenester, etter landbakgrunn. Per 4. kvartal. Prosent endring siste årfullscreen-iconInnvandrere og ikke-bosatte 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning sysselsatt i helse- og sosialtjenester, etter landbakgrunn. Per 4. kvartal. Prosent endring siste årexcel-iconInnvandrere og ikke-bosatte 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning sysselsatt i helse- og sosialtjenester, etter landbakgrunn. Per 4. kvartal. Prosent endring siste årcsv-iconInnvandrere og ikke-bosatte 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning sysselsatt i helse- og sosialtjenester, etter landbakgrunn. Per 4. kvartal. Prosent endring siste år

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken