416507_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/arborg/aar
416507
statistikk
2021-03-24T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Kultur og fritid
no
arborg, Fagforeiningsmedlemmer og streikar, fagorganisasjonar, fagorganiserte, medlemsbedrifterOrganisasjoner og medlemskap, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Arbeid og lønn, Kultur og fritid
true

Fagforeiningsmedlemmer og streikar2020

Innhald

Publisert:

Neste publisering:

Fagforeiningsmedlemmer og streikar
201820192020Endring siste år1
1Det varierer noko frå år til år kva for fagforeiningar som svarar på undersøkinga, særleg når det gjeld små foreiningar ikkje tilslutta nokon av dei fire store hovudsamanslutningane. Endringstal for gruppa «Andre fagforeiningar i alt» må derfor tolkast med varsemd.
Fagforeiningsmedlemmer
Alle arbeidstakarorganisasjonar1 857 7871 904 0651 941 06837 003
Landsorganisasjonen i Norge i alt936 711952 394970 05417 660
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund i alt222 392225 794228 8243 030
UNIO Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede367 978375 181380 8035 622
Akademikerne i alt208 597220 005231 00010 995
Andre arbeidstakarorganisasjonar i alt122 109130 691130 387-304
201820192020Endring siste to år
Streikar og lockoutar
Arbeidskonfliktar1187-4
Arbeidstakarar i arbeidskonflikt3 5021 9349 3775 875
Tapte arbeidsdagar24 14221 532135 768111 626