256374_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/arbkonfl/aar
256374
25 300 tapte arbeidsdagar
statistikk
2016-05-11T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
arbkonfl, Arbeidskonfliktar, streik, lockout, tapte arbeidsdagarArbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Arbeid og lønn
false

Arbeidskonfliktar2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

25 300 tapte arbeidsdagar

25 300 arbeidsdagar gjekk tapt som følgje av sju arbeidskonfliktar i 2015. Til samanlikning var det seks konfliktar med tap av 10 800 arbeidsdagar ved førre mellemoppgjer i 2013.

Talet på arbeidskonfliktar, arbeidstakarar og tapte arbeidsdagar
2012201320142015
Arbeidskonfliktar116107
Arbeidstakarar i arbeidskonflikt41 8201 3858 983831
Tapte arbeidsdagar360 64310 849148 00925 329

Om statistikkenÅpne og lesLukk

I år med mellemoppgjer, slik som 2015, er det som regel færre arbeidskonfliktar enn i år med hovudoppgjer. Hovudoppgjer er det annakvart år, noko som for dei fleste tariffområda vil seie at det blir inngått toårige tariffavtalar. I år med mellomoppgjer skjer det ein revisjon av dei avtalane som er inngåtte i hovudoppgjeret. Dette forklarer ein del av variasjonane i tala frå eitt år til det neste. Samanlikning bør derfor gjeras på to-års basis.