162148_tabell_193562_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/akutu/aar
162148_tabell_193562
statistikk
2014-09-04T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
false

Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen2014, 2. kvartal

Innhold

Ansatte som ikke har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, etter kjønn og behov for slik tilrettelegging i forhold til jobb. 1 000
2. kvartal 2014
I altMennKvinner
1Samme person kan ha behov for tilrettelegging på mer enn ett område, slik at tallene ikke summerer seg opp til ansatte i alt.
I alt864640
Ikke behov for tilrettelegging714031
Behov for tilrettelegging11468
Endringer i arbeidsoppgavene945
Endringer i arbeidstiden734
Fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen844
Uoppgitt1-1