162148_tabell_193560_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/akutu/aar
162148_tabell_193560
statistikk
2014-09-04T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
false

Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen2014, 2. kvartal

Innhold

Ansatte 15-66 år med funksjonshemning, etter tilpasninger i arbeidssituasjonen og etter om funksjonshemningen oppstod før eller etter at de begynte i nåværende jobb. 1000
2. kvartal 2014
I altFør ansettelseEtter ansettelseUoppgitt
1Samme person kan ha fått endringer på mer enn ett område, slik at tallene ikke summerer seg opp til ansatte i alt.
Begge kjønn
Ansatte i alt215124857
Ingen tilpasninger8655301
Har fått en eller flere tilpasninger112368532
Endringer i arbeidsoppgavene6837291
Endringer i arbeidstiden6334272
Fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen7545301
Uoppgitt6123
 
Menn
Ansatte i alt9454383
Ingen tilpasninger4630151
Har fått en eller flere tilpasninger14523221
Endringer i arbeidsoppgavene241013-
Endringer i arbeidstiden2010101
Fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen271512-
Uoppgitt31-1
 
Kvinner
Ansatte i alt12170474
Ingen tilpasninger402415-
Har fått en eller flere tilpasninger17846312
Endringer i arbeidsoppgavene4427161
Endringer i arbeidstiden4324171
Fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen4830181
Uoppgitt3-12